Krajobrazna ekologija

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Krajobrazna ekologija

Šifra: 227709
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Gottstein - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Sanja Gottstein - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Sanja Gottstein - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
MODUL: BIOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu

3. semestar
MODUL: BIOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti