Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata

Šifra: 196133
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Žutinić - Predavanja
prof. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija - Predavanja
Izvođači: Vesna Gulin Beljak, mag. oecol. - Terenske vježbe
Antonija Kulaš, mag. oecol. et prot. nat. - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta - Aktivnim pripremanjem i sudjelovanjem u nastavi studenti će steći osnove za studiranje ekoloških procesa u prirodi te za nastavno-edukacijski odnosno eksperimentalni rad. Savladat će osnovna znanja o anatomiji i morfologiji alga i beskralješnjaka koji su preduvjet za praćenje ostalih kolegija (botanika, ekologija) na višim godinama studija. Studenti će razviti sposobnost prepoznavanja i determiniranja najčešćih vrsta, suvereno će ovladati njihovom ulogom u živom svijetu. Kroz praktičan rad i terensku nastavu steći će znanja kako unaprijediti školski kabinet za biologiju ili kako osmisliti praktičan pristup u nastavi ili nekim oblicima učeničkih takmičenja. Nastava se održava u području Zagreba, Rovinja i Pule. Laboratorijski rad se održava u prostorijama Biološkog odsjeka u Zagrebu, Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju i Akvarija u Puli. Studenti se upoznaju s metodikom nastave biologije u prirodi uz osnovne sadržaje iz prepariranja i uzgoja kao osnovnih metoda biologije.
NASTAVA IZ ZOOLOGIJE
1. Sakupljanje beskralježnjaka na stjenovitoj obali u supralitoralu, mediolitoralu i gornjoj granici infralitorala. Promatranje raznolikosti životnih staništa i prilagodbe pojedinih vrsta beskralježnjaka na uvjete u zoni zaprskavanja valova i zoni plime i oseke.
2. Sakupljanje morskih beskralježnjaka u infralitoralu uz pomoć dredže na dubinama od oko 25 m. Brojnost i raznolikost beskralježnjaka na različitim tipovima supstrata. Anatomske, fiziološke i etološke prilagodbe beskralježnjaka na uvjete okoliša.
3. Analiza sakupljenog materijala u laboratoriju/praktikumu Instituta Ruđer Bošković u Rovinju. Determinacija, načini konzerviranja i izrada preparata. Usporedba raznolikosti na različitim tipovima morskog dna.
4. Temeljem sekcija na svježem materijalu i analize vanjske morfologije životinja upoznaju se pojedini morfološki tipovi i anatomija unutrašnjih organa i njihove životne funkcije. Proučava se etologija beskralježnjaka i njihova anatomija kao odraz prilagodbi na životni biotop.
5. Umjetna oplodnja ježinca. Praćenje prvih faza embrionalnog razvoja. Anatomske osobine deuterostomičnih celomata i njihova raznolikost u području sjevernog Jadrana.
6. Sakupljanje beskralježnjaka u kopnenim staništima. Sakupljaju se puževi plućnjaci, gujavice, kliještari, stonoge i kukci. Različite metode skupljanja kukaca: različitim tipovima mreža, klopke s atraktantima, ljepljive klopke i klopke s UV lampom. Načini prepariranja svježe ulovljenog materijala. Determinacija sakupljenih vrsta.
NASTAVA IZ ALGOLOGIJE
1. Sakupljanje alga u litoralnoj zoni i promatranje njihovih prilagodbi na različite životne uvjete.
2. U laboratoriju se uče i savladavaju tehnike prepariranja i izrade herbara morskih alga.
3. Samostalno kartiranje flore litoralnih alga na terenu i izrada vegetacijskih karata alga na određenim stalnim plohama.
4. Fitoplankton i alge sublitorala i tehnike njihova sakupljanja planktonskim mrežama i povlačnim mrežama s broda.
5. Utjecaj čovjeka na rasprostranjenost alga u litoralu.
6. Kreativna radionica usvojenih znanja.
Literatura:
  1. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Špoljar, M., Matoničkin Kepčija, R., Vujčić Karlo, S., Miliša, M. Ostojić, A., Sertić Perić, M.: Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Strukture i funkcije
  2. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Vidaković, J., Kučinić, M., Špoljar, M., Matoničkin, R. & Miliša, M.: Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Funkcionalna građa i praktikum
  3. Riedl, R.: Fauna und Flora des Mittelmeeres.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Alge i gljive
Odslušan : Beskralješnjaci
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Petar Žutinić:

    Po potrebi prema dogovoru putem mail-a.

    Lokacija:

Obavijesti