O djelatniku

doc. dr. sc. Petar Žutinić

Zvanje: docent

Konzultacije:

Po potrebi prema dogovoru putem mail-a.

Telefon:
+385(0)1 6189 706
Telefon kućni:
133
Zavod/služba:
Botanički zavod
Godina diplomiranja:
2007.
Godina doktoriranja:
2014.
Na zavodu od:
2008.

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Žutinić, P.; Gligora Udovič, M.; Kralj Borojević, K.; Plenković-Moraj, A.; Padisák, J. (2014) Morpho-functional classifications of phytoplankton assemblages of two deep karstic lakes. Hydrobiologia 740 (1): 147-166.
 2. Žutinić, P.; Jelić, D.; Jelić, M.; Buj, I. (2014) A contribution to understanding the ecology of the large spot barbel – sexual dimorphism, growth and population structure of Barbus balcanicus (Actinopterygii, Cyprinidae) in central Croatia. North-Western Journal of Zoology 10 (1): 158-166.
 3. Špoljar, M.; Dražina, T.; Šargač, J.; Kralj Borojević, K.; Žutinić, P. (2012) Submerged macrophytes as a habitat for zooplankton development in two reservoirs of a flow-through system (Papuk Nature Park, Croatia). Annales de limnologie 48 (2): 161-175.
 4. Jelić, M.; Jelić, D.; Žutinić, P.; Ćaleta, M. (2012) Značajke ihtiofaune donjeg toka rijeke Drave i okolnih poplavnih staništa kod Donjeg Miholjca (istočna Hrvatska). Ribarstvo 70 (4): 153-167.
 5. Gligora Udovič, M.; Kralj Borojević, K.; Žutinić, P.; Šipoš, L.; Plenković-Moraj, A. (2011) Net-phytoplankton species dominance in a travertine riverine Lake Visovac, NP Krka. Natura Croatica 20 (2): 411-424.
 6. Jelić, D.; Žutinić, P.; Jelić, M. (2010) Prilog poznavanju ihtiofaune rijeke Česme (središnja Hrvatska). Ribarstvo 68 (3): 95-104.
 7. Jelić, D.; Žutinić, P.; Jelić, M. (2009) Značenje i karakteristike ihtiofaune rijeke Ilove (Središnja Hrvatska). Ribarstvo 67 (2): 53-61.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

 1. Gligora Udovič, M.; Kralj Borojević, K.; Žutinić, P.; Stanković, I.; Dodig, P.; Dautović, J.; Ciglenečki Jušić, I.; Plenković-Moraj, A. (2013): Phytoplankton as a fundamentally important predictor of environmental changes in aquatic ecosystems. Waters in sensitive & protected areas / Nakić, Zoran ; Rubinić, Josip (ur.). Zagreb, Croatian Water Pollution Control Society, 2013. 53-57 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Autorske knjige

 1. Jelić, D.; Duplić, A.; Ćaleta, M.; Žutinić, P. (2008): Endemske vrste riba Jadranskog sliva. Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, 78 str.

Profesionalni interesi i članstva

 • Hrvatsko biološko društvo
 • Hrvatsko društvo za biološka istraživanja
 • Hrvatski Institut za Bioraznolikost
 • Hyla

Izabrani projekti

Rad u okviru znanstvenih projekata

 • 2014. Projekt razvoja e-kolegija: Alge-koliko ih poznajemo? Voditelj prof. dr. A. Plenković-Moraj. Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce)
 • 2011. – 2012. Uloga obraštajne zajednice alga i mahovina u fitogenoj sedri NP Krka 02-298/1-2011JN, Klasa 640 02/11-01/1, ur. broj 251-58-201-11-280; voditelj projekta prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj
 • 2011. Ispitivanje i praćenje kakvoće voda za HE Gojak i HE Lešće u 2011. godini, voditelj projekta prof. dr. Milorad Mrakovčić
 • 2009. – 2010. Funkcionalna organizacija planktonske zajednice jezera Prošće i Kozjak kao indikator ekološkog stanja u hidrosustavu Plitvička jezera, voditelj projekta prof. dr. Ivan Habdija
 • 2009. Biološka istraživanja utjecaja akumulacije HE Lešće s ciljem očuvanja ihtiofaune rijeke Dobre u području utjecaja, voditelj projekta prof. dr. Milorad Mrakovčić
 • 2008. – 2013. Istraživanja i optimizacije ihtiocenoza u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga, voditelj projekta prof. dr. Milorad Mrakovčić
 • 2008. – 2013. Istraživanja fizičko-kemijskih, bioloških i ihtioloških značajki nadzemnih voda hidroenergetskog sustava HE Varaždin, Čakovec i Dubrava, voditelj projekta prof. dr. Milorad Mrakovčić
 • 2008. – 2010. Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u reprezentativnim slivovima Panonske i Dinaridske ekoregije – ESV Plenković. Glavni voditelj i koordinator doc. dr. Z. Mihaljević. Za fitoplankton i fitobentos voditelj prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj
 • 2008. – 2009. Sedotvorna biocenoza Jankovačkog slapa u Parku prirode Papuk, voditelj projekta doc. dr. Marija Špoljar
 • 2008. „Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske“ (projekt 119-0000000-1229), voditelj projekta prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj
 • 2007. – 2009. Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u Hrvatskoj – KVH-Plenković. Voditelj i koordinator prof. dr. I. Habdija. Za fitobentos, makrofita i fitoplankton voditelj prof. dr. A. Plenković-Moraj

Rad u okviru međunarodnih znanstvenih projekata

 • 2011. – 2013. Application of phytobenthos in water quality assessment in karstic waters of Croatia and China; voditelji projekta: prof. dr. Ning Wu (CHINA) and prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2044
 • 2010. Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network - EU Strategy for the Danube Region. University of Debrecen, Hungary. EU fundation. Dr. Alex Sándor Nagy (HU) & član prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)
 • 2009. – 2011. Application of benthic diatoms in water quality assessment according to the EU-WFD in karstic creeks of Croatia and Hungary (Hungarian-Croatian bilateral project). Voditelji: dr. É. Ács (HU) and prof. dr. A. Plenković-Moraj (HR)
 • 2009. – 2011. Biodiversity and Ecology of Phytoplankton communities in Lake Jiuzhaigou Valley (CHINA) and National Park Plitvice Lakes (CROATIA). Voditelji: prof. dr. Ning Wu (CHINA) and prof. dr. A. Plenković-Moraj (HR)
 • 2007. – 2009. European quality standards in limnology education – QUALI. Project ID JEP- 41121-2006. Grant holder: prof. dr. Judit Pádisak (HU); voditelj: prof. dr. A. Plenković-Moraj (HR)

Povijest zaposlenja

Radno iskustvo

2014. Poslijedoktorand na Biološkom odsjeku, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008. Znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu "Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske", 119-0000000-1229, voditelj znanstvenog projekta: Prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj

2008. Rad u Državnom zavodu za zaštitu prirode (DZZP) na projektu "Regionalni park Moslavačka gora - popis katastarskih čestica"

2004. Voditelj grupa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju grada Zagreba

2003. - 2007. Demonstrator u sklopu kolegija "Alge i gljive"