Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

Pitanja i odgovori

Gdje se nalazi Ured za studente?

Ured za studente Biološkog odsjeka PMF-a nalazi se na Rooseveltovom trgu 6, prizemlje, prva vrata lijevo. KARTA  

Natrag na vrh

Kada radi Ured za studente?

Ured za studente radi sa studentima i strankama radnim danom od 12 do 14 sati.  Studenti moraju dolaziti s indeksom.

Natrag na vrh

Zašto Ured za studente radi samo 2 sata za studente?

Osim rada sa studentima referenti obavljaju i druge administrativne poslove. 

Natrag na vrh

Gdje se nalazi informatička služba?

Informatička služba nalazi se u hodniku s lijeve strane nakon ulaska u zgradu Biološkog odsjeka PMF-a na Rooseveltovom trgu 6 u drugoj sobi s desna.  KONTAKT

Natrag na vrh

U kojem vremenu se može koristiti Računalni praktikum na Rooseveltovom trgu 6?

Računalni praktikum može se koristiti u vremenu od 9 do 19 sati svakog radnog dana.

Natrag na vrh

Što je AAI@EduHr?

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

Što nudi AAI@EduHr (zašto je važna)?

  • korisnicima, pojedincima: jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi
  • matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju
  • davateljima usluga (resursa): veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

    Detalje pročitajte OVDJE

Natrag na vrh

Što je studentski intranet?

Odvojeni dio weba koji studentima omogućava jednostavnu komunikaciju s nastavnicima na kolegijima koje ste upisali, te da lako pratite bitne obavijesti.  
Kratke upute o korištenju studentskog intraneta pročitajte OVDJE 

Natrag na vrh

Što je JMBAG i čemu služi?

JMBAG je matični broj akademskog građana i piše u indeksu  i na IKS-ici. Ustanova koja prva evidentira akademskog građana dodjeljuje toj osobi JMBAG. Osoba zadržava nepromijenjen JMBAG do kraja života, čak i prilikom upisa na drugu visokoobrazovnu ustanovu ili ako je upisana na više ustanova istovremeno. JMBAG se sastoji od 10 znamenki: Prve četiri znamenke JMBAG-a određuju ustanovu visoke naobrazbe koja je dodijelila taj JMBAG. Zadnjih šest brojeva je broj koji se dodjeljuje slijedno i određuje akademsku osobu unutar ustanove visoke naobrazbe. 

Natrag na vrh

Kada je Uvodno predavanje?

Obavijest o Uvodnom predavanju za studente 1. godine objavljuje se na internet stranicama odsjeka sredinom mjeseca rujna.

Natrag na vrh

Kada će studenti 1. godine dobiti indeks?

Obavijest o preuzimanju indeksa za „brucoše“ objavljuje se na internet stranicama Odsjeka.

Natrag na vrh

Kada studenti 1. godine dobivaju IKS-ice?

IKS-ice se preuzimaju na uvodnom predavanju.

Natrag na vrh

Zašto mi IKS-ica ne radi?

IKS-ice postaju aktivne 1. listopada, jer tada počinje akademska godina.  

Natrag na vrh

Što treba napraviti za povećanje subvencije na IKS-ici?

Ako je student smješten u Studentskom domu treba donijeti potvrdu iz Doma kako bi mu se mogla povećati subvencija. 

Natrag na vrh

U kojem sam turnusu?

Studenti 1. godine podijeljeni su u turnuse za praktikume, a njihov raspored objavljuje se sredinom rujna na internet stranicama odsjeka.

Natrag na vrh

Potvrde o upisu

Studomat - printanje potvrda (moguće isključivo na fakultetu!) Potvrde o upisu printaju se na studomatu koji se nalazi na Rooseveltovom trgu 6, prizemlje, u auli desno. Preuzimaju se na porti ili u Uredu za studente Biološkog odsjeka PMF-a na Rooseveltovom trgu 6.

Natrag na vrh

Akademska godina – informativno

Akademska godina se sastoji od dva semestra: zimski i ljetni način studiranja je semestar za semestrom svaki semestar ima 15 tjedana predavanja i 4 tjedna ispitnog roka pravila studiranja i polaganja za svaki predmet su definirana na prvom predavanju!

U akademskoj godini moguće je izaći najviše 4 puta na ispit iz jednog predmeta (četvrti izlazak na ispit je komisijski!) nepoloženi predmet upisuje se ponovno u slijedećoj akademskoj godini u svakom semestru upisuju se predmeti u ukupnom opterećenju od 25-35 ECTS bodova predmet se može upisati ako su položeni preduvjeti (za predmete svih studijskih programa Biološkog odsjeka preduvjeti su navedeni u Redu predavanja).

Natrag na vrh

Zašto se u studomatu vodim kao ponavljač 1. godine, a upisao sam sve kolegije zimskog semestra 2. godine?

Studenti koji su u akademskoj godini ostvarili 50 i više ECTS bodova upisuju se u 2. godinu studija, s manje ostvarenih ECTS bodova student se u ISVU sustavu vodi kao ponavljač 1. godine.

Natrag na vrh

Što učiniti kada izgubim IKS-icu?

Ispuniti Zamolbu za izdavanje nove IKS- ice i izvršiti  uplatu u iznosu od 50,00 kn na IBAN fakulteta.

Natrag na vrh

Što napraviti kada se izgubi indeks?

 Proglasiti indeks nevažećim u Narodnim novinama i donijeti izdani oglas ili potvrdu o uplati, te zamolbu, dvije fotografije  i izvršenu uplatu na IBAN fakulteta  u iznosu od 200,00 kuna za duplikat indeksa.

Natrag na vrh

Zaboravila/o sam ili izgubila/o lozinku za studomat, kome se obratiti?

Uredu za studente.

Natrag na vrh

Kome se obratiti za razmjenu studenata?

Za razmjenu studenata najbolje se obratiti gospodinu Antoniju Šimunoviću u Ured za međunarodnu suradnju PMF-a, Horvatovac 102a (tel: 4606019 ili na e-mail: international@dekanat.pmf.hr)

Natrag na vrh

Što nakon povratka s ERASMUS razmjene?

Student se prilikom povratka s ERASMUSA, treba javiti u Ured za studente.
Od dokumentacije potrebne za priznavanje odslušanih i položenih ispita treba sljedeće:
1. Zamolba za priznavanje položenih ispita  s nazivima kolegija na engleskom jeziku i prijevodom na hrvatski jezik s brojem ECTS bodova, ocjenom i datumom polaganja, dostaviti pismeno i putem e-maila na adresu: referada@biol.pmf.hr
2. preslika prijepisa ocjena položenih ispita na Erasmus razmjeni
3. indeks.

Natrag na vrh

Ispis s fakulteta

Zamolba, indeks, uplata u iznosu od 100,00 kn na IBAN fakulteta, podmirena školarina i vraćene knjige.

Natrag na vrh

Promjena prezimena

Podnijeti zamolbu kojoj treba priložiti indeks, presliku rješenja o promjeni prezimena ili vjenčani list.

Natrag na vrh

Molba za mirovanje studentskih prava

Zamolba, potrebna dokumentacija iz koje je vidljiv opravdani razlog radi kojeg se traži mirovanje, uplata u iznosu od 100,00 kn na IBAN fakulteta.

Natrag na vrh

Zamolba za završetak studija

Zamolba, indeks i uplata u iznosu od 100,00 kn na IBAN fakulteta.

Natrag na vrh

Zašto ne mogu printati prijepis ocjena s preddiplomskog studija?

Nakon što završite preddiplomski i upište diplomski studij ne možete na Studomatu sami printati prijepis ocjena s preddiplomskog studija, već samo potvrde i prijepise ocjena diplomskog studija. Prijepis ocjena s preddiplomskog studija možete zatražiti u Uredu za studente.

Natrag na vrh

Mogu li prijaviti/odjaviti ispit nakon isteka roka za prijavu/odjavu?

Nažalost, nakon što prođu rokovi za prijavu i odjavu ispita u Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit. Nedolazak na ispit koji nije odjavljen računa se kao pad.

Natrag na vrh

Što učiniti kada sam položio ispit, a ocjena nije vidljiva u Studomatu ili je pogrešno unesena?

Ukoliko ste položili ispit, a ocjena na Studomatu nije vidljiva, javite se predmetnom nastavniku. Postupak je jednak i s ocjenom koja je pogrešno unesena na Studomat.

Natrag na vrh

Što učiniti kada nemate pravo na potpis iz nekog predmeta zbog neizvršenih nastavnih obveza?

Student se treba obratiti predmetnom nastavniku da mu u indeks upiše napomenu „ponovo upisati“ i potpiše se.

Natrag na vrh

Kako mogu ovjeriti godinu i upisati se u slijedeću nakon što je prošao rok?

Ispunite zamolbu u kojoj ćete navesti opravdan razlog kašnjenja uz dokumentaciju, te uplatu od 200,00 kn na IBAN fakulteta za moguću naknadnu ovjeru i mogući naknadni upis.

Natrag na vrh

Što ako se nastavnik potpiše u indeks u pogrešnu rubriku?

Potpis nastavnika koji je pogriješio i predmet uz koji se potpisao poništava se u Uredu za studente. Kolegij se ponovo upisuje, a nastavnik se potpisuje u ispravnu rubriku.

Natrag na vrh

Što ako nisam obavio/la sistematski pregled?

Svi studenti prve godine preddiplomskog i integriranog studija dužni su obaviti sistematski pregled (Služba za školsku medicinu). Raspored pregleda objavljuje se na internetu i na oglasnoj ploči. Ukoliko niste na vrijeme obavili pregled, javite se nadležnom liječniku fakulteta i dogovorite  novi termin pregleda.

Natrag na vrh

Promjena izbornih predmeta

Izborni predmeti mogu se mijenjaju dva tjedna od početka nastave, uz opravdani razlog , npr. ako je došlo do kolizije u satnici.

Natrag na vrh

Kome se treba obratiti ukoliko su osobni podaci u Studomatu krivo upisani?

Uredu za studente.

Natrag na vrh

Postupak nakon položenih svih ispita i obavljenog završnog rada (seminara) na preddiplomskom studiju

Donijeti u Ured za studente indeks i Izvješće o  završnom (seminarskom) radu potpisano od mentora i  CD.
Prethodno treba provjeriti da li su sve ocjene upisane u  ISVU bazu jer u protivnom nije moguće završti studij.

Nakon tjedan dana doći u Ured za student po potvrdu o završenom preddiplomskom studiju i ostale dokumente.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja