Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odluka Fakultetskog vijeća o...

Studenti upisani na dodiplomske studije na PMF-u, prije ustrojavanja preddiplomskih i poslijediplomskih studija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući akademski stupanj prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu navedenog Zakona.

Odluku preuzmite i pročitajte u cijelosti na poveznici.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti