Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Zapažen uspjeh naših botaničara

Tijekom zadnjih 6 mjeseci, a u suradnji s kolegama iz zemlje i inozemstva, članovi Laboratorija za sistematsku botaniku i floru, prof.dr.sc. Zlatko Liber i doc.dr.sc. Ivan Radosavljević ostvarili su zapažen uspjeh publiciranjem dva znanstvena rada u časopisu Scientific Reports (5-year IF: 4.525; Q1 Multidisciplinary Sciences).
Prvi rad (Morphological, genetic and epigenetic aspects of homoploid hybridization between Salvia officinalis L. and Salvia fruticosa Mill.; https://www.nature.com/articles/s41598-019-40080-0) bavi se različitim aspektima inter-specijske hibridizacije, a istraživanje je temeljeno na primjeni više različitih genetskih, epigenetskih i morfoloških biljega.
Drugi rad (Divergent selection and genetic structure of Sideritis scardica populations from southern Balkan Peninsula as revealed by AFLP fingerprinting; https://www.nature.com/articles/s41598-019-49097-x) posvećen je populacijsko-genetičkom istraživanju ekološke divergencije odabranih populacija vrste Sideritis scardica s područja južnog Balkana s posebnim osvrtom na njihovu evolucijsku prošlost i pretpostavljene demografske oscilacije uvjetovane klimatskim ciklusima karakterističnima za kvartar.   

Čestitamo!

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti