O djelatniku

Vesna Gulin, mag. oecol.

Zvanje: asistent
Telefon:+385(0)1 4877 724
Telefon kućni:224
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2013.
Na zavodu od:2017.

Nastava

preddiplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Vesna Gulin, rođena je 1990. godine u Šibeniku gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2013. godine (smjer znanosti o okolišu), a potom se zapošljava kao suradnik u edukaciji u ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba gdje se bavi koordinacijom i provođenjem obrazovnih programa za djecu i mlade te sudjeluje u razvoju prijedloga projekta Modernizacija Zoološkog vrta- I.faza. Od 2016. godine zapošljava se u Primevigilance Zagreb d.o.o. na mjesto suradnika za farmakovigilanciju (a potom i višeg suradnika) gdje obavlja poslove prikupljanja, obrade i prijavljivanja sigurnosnih izvješća o pojedinačnim slučajevima (ICSR) nadležnim tijelima te sudjeluje u pripremi dokumentacije za unutarnje i vanjske nadzore farmakovigilancijskog sustava. Od rujna 2017. godine zaposlena je na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu kao asistentica, a iste godine upisuje i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij biologije pri istoj instituciji. Sudjeluje u nastavi Biološkog odsjeka u izvedbi vježbi kolegija Protista, Beskralježnjaci te Terenskoj nastavi iz biološke raznolikosti protista i invertebrata. Područje njezinog znanstvenog interesa je bioindikatorski potencijal perifitona, protistologija, održivo i interdisciplinarno upravljanje sedrenim barijerama, makrozoobentos tekućica i ekotoksikologija. Tijekom fakultetskog obrazovanja usavršavala se na AGH Sveučilištu znanosti i tehnologije u Poljskoj u sklopu IAESTE stručne prakse, a tijekom zaposlenja na mjestu asistenta pohađa brojne radionice u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je  Pohvalnice Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh u studiju (Zagreb, 21. travnja 2011.) te Rektorove nagrade za rad „Horizontalna i vertikalna heterogenost obraštaja sedrene barijere“ (akad. god. 2010/2011). Već na preddiplomskom studiju Vesna pokazuje veliki interes prema popularizaciji znanosti i sudjeluje na manifestaciji Noć Biologije u čijoj će organizaciji sudjelovati tijekom čitavog fakultetskog obrazovanja. Paralelno volontira u udruzi Bioteka i piše popularno-znanstvene članke za portal Biologija.com. Ljubav prema popularizaciji znanosti nastavlja se tijekom zaposlenja na mjesto asistentice kada preuzima koordinaciju i organizaciju studenata u sklopu manifestacija Smotra Sveučilišta u Zagrebu (2018. i 2019. godine) i Noć Biologije (2019. godine). U listopadu 2020. godine uključuje se u interdisciplinarni projekt Kratki spoj III. Ciklus, u kojem su studenti Biološkog odsjeka, Akademije likovnih umjetnosti i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta pod njenim mentorstvom, zajedno s asistenticom Akademije likovnih umjetnosti i udrugom KONTEJNER (biro suvremene umjetničke prakse), pripremili izlaganje u sklopu Touch me Festivala (17. rujna – 3. listopada 2020. HALA V Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Zagreb). Studenti su kroz ovaj projekt i niz radionica pripremili bio-art projekt koji propituje veze znanosti i umjetnosti, a izazvao je odlične reakcije publike. U sklopu spomenutog festivala, Vesna je sudjelovala i na projektu Cosmocafe kojeg je osmislio belgijski konceptualni umjetnik Koen Vanmechelen kao razgovor 7 pojedinaca iz područja znanosti, humanistike, umjetnosti i književnosti, dokumentiran u obliku filma koji će biti prikazan 2022. godine kao trajni postav Paviljona ljudskih prava u sklopu Venecijanskog bijenala. Užitak rada sa studentima i mladima njen je glavni pokretač stoga uvijek rado pomaže studentima pri izradi diplomskih i drugih radova, a mentorica je i BIUS-ove (udruga studenata biologije) sekcije za kopnene vode. Sudjelovala je u provedbi i organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a od 2019. godine aktivno vodi društvene mreže (Facebook i Twitter) i piše terenski blog za Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa (HUSEk). U slobodno vrijeme volontira kao „teta pričalica“ u udruzi Smiješak za sve. Podjednako uživa u putovanjima, kao i dobroj knjizi i šalici kave. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Gulin, Vesna; Matoničkin Kepčija, Renata; Sertić Perić, Mirela; Felja, Igor; Fajković, Hana; Križnjak, Kristina
Environmental and periphyton response to stream revitalization – A pilot study from a tufa barrier. // Ecological indicators, 126 (2021), 107629. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Kulaš, Antonija; Gulin, Vesna; Matoničkin Kepčija, Renata; Žutinić, Petar; Sertić Perić, Mirela; Orlić, Sandi; Kajan, Katarina; Stoeck, Thorsten; Lentendu, Guillaume; Čanjevac, Ivan et al.
Ciliates (Alveolata, Ciliophora) as bioindicators of environmental pressure: A karstic river case. // Ecological indicators, 124 (2021), 107430, 12 doi:10.1016/j.ecolind.2021.107430 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Filipović Marijić, Vlatka; Dragun, Zrinka; Sertić Perić, Mirela; Matoničkin Kepčija, Renata; Gulin, Vesna; Velki, Mirna; Ečimović, Sandra; Hackenberger Kutuzović, Branimir; Erk, Marijana
Investigation of the soluble metals in tissue as biological response pattern to environmental pollutants (Gammarus fossarum example). // Chemosphere, 154 (2016), 300-309 doi:10.1016/j.chemosphere.2016.03.058 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Filipović Marijić, Vlatka; Sertić Perić, Mirela; Matoničkin Kepčija, Renata; Dragun, Zrinka; Kovarik, Ivana; Gulin, Vesna; Erk, Marijana
Assessment of Metal Exposure, Ecological Status and Required Water Quality Monitoring Strategies in Small- to Medium-Size Temperate Rivers. // Journal of Environmental Science and Health, Part A, 51 (2016), 4; 309-317 doi:10.1080/10934529.2015.1109393 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Gulin, Vesna; Matoničkin Kepčija, Renata
Periphyton in different microhabitats on tufa barrier in National Park Plitvice Lakes. // Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation
Skopje: Macedonian Ecological Society, 2014. str. 143-149 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Povijest zaposlenja

2017- Asistent (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Biološki odsjek, Zoologijski zavod)

2016-2017 Viši suradnik za farmakovigilanciju, Primevigilance Zagreb d.o.o.,(Hrvatska)

2014-2016 Stručni suradnik u edukaciji Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

2013 IAESTE Stručna praksa AGH Sveučilište znanosti i tehnologije, Krakow (Poljska)

2012-2013 Predavač biologije Studilica-centar za poduku, Zagreb (Hrvatska)