O djelatniku

dr. sc. Juraj Nikolić

Zvanje: viši asistent
Lokacija: 226
Telefon:+385 1 4606 152
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2015.
Godina doktoriranja:2020.
Na zavodu od:2021.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Juraj Nikolić rođen je 18.03.1992. Osnovnu i srednju školu završio je u Križevcima. 2010. godine upisuje preddiplomski studij kemije na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava 2013. godine te iste godine upisuje diplomski studij kemije, istraživački smjer, grane anorganska i organska kemija. Navedeni studij završava 2015. godine sa diplomskim radom "Sinteza metaloorganskih polimera 5-aminoizoftalne kiseline metodama starenja i mljevenja" pod mentorstvom prof. dr. sc. Dominika Cinčića.

2016. godine se zapošljava kao asistent u Laboratoriju za funkcionalne materijale na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu na HrZZ projektu "Električni transport u staklima i staklo-keramici" te iste godine upisuje doktorski studij kemije, grana anorganska i strukturna kemija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu navedenog projekta izrađuje doktorsku disertaciju pod nazivom "Novi pogledi na mehanizme električnoga prijenosa u ionsko-polaronskim staklima“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Moguš-Milanković koju brani 2020. godine.

Od travnja 2021. godine zaposlen je na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-Matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorand na bilateralnom slovensko-hrvatskom HrZZ projektu ''Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja'', voditelji projekta: prof. dr. sc. Davor Kovačević (Hrvatska) i prof. dr. sc. Klemen Bohinc (Slovenija).

Do sada, J. Nikolić objavio je 6 znanstvenih radova, sudjelovao na 13 domaćih i međunarodnih konferencija te 3 međunarodne škole. Tijekom rada na Institutu Ruđer Bošković dobio je 4 Godišnje nagrade za najbolje znanstvene radove Instituta Ruđer Bošković u različitim kategorijama 2019. i 2020. godine. Osim toga, radio je na promociji znanosti/Instituta u sklopu Otvorenih dana Instituta Ruđer Bošković te je obavljao dužnosti predstavnika asistenata Zavoda za kemiju materijala u Vijeću asistenata Instituta Ruđer Bošković (2017.-2021.) i predstavnika Vijeća asistenata u Znanstvenom vijeću Instituta Ruđer Bošković (2020-2021.).

Znanstveni interes J. Nikolić usmjerio je prema razvoju i karakterizaciji različitih anorganskih i organskih materijala u čvrstom stanju. Tijekom doktorata detaljno je istraživao poveznicu između strukture i električnih svojstava cink fosfatnih stakala i staklo-keramika s različitim udjelima alkalijskih i prijelaznih metalnih oksida. Osim toga, tijekom rada na Institutu Ruđer Bošković upoznao se i s električnim svojstvima različitih tankih filmova, ionskih tekućina i iono-gelova. Trenutna istraživanja J. Nikolića obuhvaćaju pripravu i karakterizaciju polielektrolitnih višeslojeva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

L. Pavić, J. Nikolić, M. P. F. Graça, F. O. Benilde, M. A. Valente, Ž. Skoko, A. Šantić, A. Moguš-Milanković, Int. J. Appl. Glass Sci. 11 (2020) 97-111., doi: 10.1111/ijag.13618

J. Nikolić, A. Šantić, D. Pajić, P. Mošner, L. Koudelka, A. Moguš-Milanković, Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. B 60 (2019) 97-103., doi: 10.13036/17533562.60.3.038

A. Šantić, J. Nikolić, L. Pavić, R. D. Banhatti, P. Mošner, L. Koudelka, A. Moguš-Milanković, Acta Mater. 175 (2019) 46-54., doi: 10.1016/j.actamat.2019.05.067

L. Pavić, A. Šantić, J. Nikolić, P. Mošner, L. Koudelka, D. Pajić, A. Moguš- Milanković, Electrochim. Acta 276 (2018) 434-445., doi: 10.1016/j.electacta.2018.04.029

J. Nikolić, L. Pavić, A. Šantić, P. Mošner, L. Koudelka, D. Pajić, A. Moguš- Milanković, J. Am. Ceram. Soc. 101 (2018) 1221-1235., doi: 10.1111/jace.15271

J. Nikolić, A. Šantić, L. Pavić, D. Pajić, P. Mošner, L. Koudelka, A. Moguš- Milanković, Croat. Chem. Acta 90 (2017) 657-665., doi: 10.5562/cca3330

Izabrani projekti

2021. -

Istraživački bilateralni slovensko-hrvatski HrZZ projekt: "Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja", voditelji: prof. dr. sc. Davor Kovačević (Hrvatska), prof. dr. sc. Klemen Bohinc (Slovenija)

2016.-2018.

HrZZ projekt: "Električni transport u staklima i staklo-keramici", voditeljica: prof. dr. sc. Andrea Moguš-Milanković