Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metali i ligantna reaktivnost

Šifra: 72797
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Vinko Nemec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ:
Temelji ligantne reaktivnosti. Načela reaktivnosti i mehanizam. Termodinamička i kinetička ograničenja reaktivnosti. Interakcija metal-ligand. Konformacijska promjena. Simetrija i reaktivnost. Reakcije koordiniranih karbonilnih spojeva s nukleofilima. Nukleofilne reakcije s obzirom na vrstu hibridizacije. Stabilizacija aniona i reakcije koordiniranih liganada s elektrofilima. Reakcije koordiniranih amina, imina, cijanida, vode ili hidroksida te tiolata. Ciklički ligandi i templatni učinak. Sinteza velikih cikličkih molekula. Porijeklo makrocikličkog učinka. Trodimenzijski templatni učinak, supramolekularno povezivanje i molekularna topologija. Izgradnja heličkih kompleksa. Dvo- i trohelične strukture. Aromatski i heterociklički ligandi. Oksidacija i redukcija koordiniranih liganada.

ISHODI UČENJA:
1. Razlikovati i objasniti reakcije koordiniranih spojeva s nukleofilima i elektrofilima.
2. Objasniti templatni učinak pri sintezi cikličkih liganada.
3. Razlikovati i objasniti reakcije koordiniranih amina, imina i cijanida.
4. Objasniti pojmove: metaloorganski materijal, koordinacijski polimer i metaloorganske mreže.
5. Prepoznati topologiju supramolekulskog povezivanja metaloorganskih spojeva.
6. Navesti i opisati metode mehanokemijske sinteze metaloorganskih spojeva u čvrstom stanju.
7. Održati kratko izlaganje na zadanu (ili samostalno odabranu) temu iz područja kemije metaloorganskih spojeva.
Literatura:
  1. E. C. Constable, Metals and ligand Reactivity, Wiley-VCH; 2. obnovljeno i prošireno izdanje, 1996.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti