Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Opća kemija
 
Šifra: 72907
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: Marijana Đaković - Seminar
Jana Pisk - Seminar
Edi Topić - Seminar
Darko Vušak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Tvari: Kemijska i fizikalna svojstva tvari (ekstenzivne i intenzivne veličine). Fizikalne i kemijske promjene. Agregacijska stanja. Faza. Čiste tvari. Smjese. Brojnost i množina jedinki, Avogadrova konstanta, mol. Iskazivanje kemijskog sastava faze. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Atomi: Elektron. Atomska jezgra. Moseleyev zakon. Nukleoni. Izotopi. Atomski emisijski spektri. Bohrov model atoma. Heisenbergovo načelo neodređenosti. Osnove kvantne mehanike, valna funkcija. Elektronska gibanja: orbita vs. orbitala. Elektronska konfiguracija. Načelo izgradnje periodnog sustava (Aufbauprinzip). Pauli-evo načelo isključenja. Hundovo pravilo. Periodični sustav D. I. Mendeleeva.
3. Periodičnost svojstava (veličina atoma, ionizacijske energije, elektronski afiniteti). Strukture kovinskih i molekulskih kristala. Difrakcija rentgenskog zračenja. Alotropija.
4. Plinovi: zakoni idealnog plina za čiste plinove i plinske smjese. Realni plinovi. Kritično stanje.
5. Kemijske reakcije: Stehiometrijski brojevi (koeficijenti). Reakcije neutralizacije, taložne i redoks reakcije. Reakcijski napredak (doseg).
6. Elektrokemijske reakcije: Galvanski članci. Elektrodni procesi. Elektroliza, Faradayevi zakoni.
7. Termodinamika: Unutrašnja energija, I. glavni stavak. Rad i toplina. Entalpija. Tranzicijska entalpija. Hessov stavak.
8. Kemijska veza: Ionska veza. Kovalentna veza, Elektronegativnost, Lewisove formule. VSEPR. Približno lokalizirane - i pi-veze, konjugirane veze, delokalizacija, veza. Polarnost molekula.
9. Nevezna međudjelovanja: Dipolska (stalni i inducirani dipoli), disperzijske (Londonove) sile, odbojna međudjelovanja. Otopine. Tekućine.
10. Kemijska ravnoteža (kinetički pristup): Brzina kemijske pretvorbe. Elementarna pretvorba. Konstanta ravnoteže. Le Châtelierovo načelo. Fazni prijelazi. Fazna ravnoteža. Kiselo-bazna ravnoteža. Definicije kiselina i baza.
11. Koligativna svojstva otopina (osnove). Tlak pare otapala. Vrelište. Talište. Osmoza i osmotski tlak

ISHODI: Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun u rješavanju zadataka u svezi kemijskih formula, jednadžbi kemijske reakcije, otopina, plinova.
2. Napisati i objasniti glavna obilježja subatomskih čestica, izotopa, iona i kako se odnose s atomskim i masenim brojem, prosječnom atomskom masom i nabojem.
3. Objasniti periodičnost atomske veličine, ionizacijske energije i elektronskog afiniteta.
4. Opisati i objasniti strukturne karakteristike elemenata i njihovih spojeva.
5. Imenovati i razlikovati glavne vrste kemijskih reakcija i njihova obilježja.
6. Objasniti osnovne značajke ´ionske veze´, kovalentne veze.
7. Opisati i objasniti međumolekulske intrakcije.
8. Opisati najvažnija obilježja različitih stanja tvari.
9. Odrediti kalitativno i kvantitativno odnose između tvari i izmijenjene energije u kemijskom ili fizikalnom procesu.
10. Objasniti značenje dinamičke ravnoteže i razmatrati ravnotežu kemijske reakcije na temelju Le Chatelier-ovog načela.
Literatura:
  1. 1. M. S. Silberberg, Chemistry, 2nd ed., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. R. Chang, Chemistry, 6th ed., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    3. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
    4. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
16. 3. 2020. u 14:59

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine se prekidaju svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Nastavni materijali predmeta Opća kemija namijenjeni studentima Preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije mogu se preuzeti nakon autentikacije  preko Microsoft Teams iz Office365 paketa.

Sve obavijesti vezane za dodatne nastavne materijale Opće kemije tijekom narednog perioda bit će poslane svim studentima putem e-maila ili preko Microsoft Teams iz 

Višnja Vrdoljak

30. 6. 2018. u 18:55
Uređeno: 23. 9. 2019. u 14:32

Uvid u rezultate 2. dijela ispita bit će 14. 9.. 2019. u 9 h u sobi 114.

 

 

ISPIT PRED ČLANOVIMA POVJERENSTVA BIT ĆE
U PONEDJELJAK 23. 9. 2019. U 9 SATI U SOBI 114

 

Drugi dio ispita Opće kemije

za sve studente koji prisupaju komisijskom ispitu i sve studente koji su na prvome dijelu ostvarili više od 60 % bodova održat će se

u SRIJEDU 18. 9. 2019 u 9 h u predavaonici A2.

 

 

Uvid u rezultate 1. dijela ispita bit će 17. 9.. 2019. u 12 h u sobi 112.

Rezultate ispita možete naći na ovdje

 

Višnja Vrdoljak

21. 4. 2017. u 11:11
Uređeno: 12. 6. 2019. u 23:05

 

 

Uvid u rezultate kolokvija 4a bit će u četvrtak 13. 6. 2019. u 12:30 h u P2.

 

Kolokvij Opće kemije 4b će se održati u četvrtak 13 6. 2019. u 13:30 h. 

 

 

Višnja Vrdoljak

9. 7. 2018. u 08:04

Repozitorij
 
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu