Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća kemija

Šifra: 72905
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. dr. sc. Višnja Vrdoljak
Izvođači: dr. sc. Mateja Pisačić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Jana Pisk - Seminar
Edi Topić , mag. chem. - Seminar
dr. sc. Darko Vušak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Tvari: Kemijska i fizikalna svojstva tvari (ekstenzivne i intenzivne veličine). Fizikalne i kemijske promjene. Agregacijska stanja. Faza. Čiste tvari. Smjese. Brojnost i množina jedinki, Avogadrova konstanta, mol. Iskazivanje kemijskog sastava faze. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Atomi: Elektron. Atomska jezgra. Moseleyev zakon. Nukleoni. Izotopi. Atomski emisijski spektri. Bohrov model atoma. Heisenbergovo načelo neodređenosti. Osnove kvantne mehanike, valna funkcija. Elektronska gibanja: orbita vs. orbitala. Elektronska konfiguracija. Načelo izgradnje periodnog sustava (Aufbauprinzip). Pauli-evo načelo isključenja. Hundovo pravilo. Periodični sustav D. I. Mendeleeva.
3. Periodičnost svojstava (veličina atoma, ionizacijske energije, elektronski afiniteti). Strukture kovinskih i molekulskih kristala. Difrakcija rentgenskog zračenja. Alotropija.
4. Plinovi: zakoni idealnog plina za čiste plinove i plinske smjese. Realni plinovi. Kritično stanje.
5. Kemijske reakcije: Stehiometrijski brojevi (koeficijenti). Reakcije neutralizacije, taložne i redoks reakcije. Reakcijski napredak (doseg).
6. Elektrokemijske reakcije: Galvanski članci. Elektrodni procesi. Elektroliza, Faradayevi zakoni.
7. Termodinamika: Unutrašnja energija, I. glavni stavak. Rad i toplina. Entalpija. Reakcijska entalpija. Hessov stavak.
8. Kemijska veza: Ionska veza. Kovalentna veza, Elektronegativnost, Lewisove formule. VSEPR. Približno lokalizirane ?- i ?-veze, konjugirane ? veze ? ?delokalizacija? veza. Polarnost molekula.
9. Nevezna međudjelovanja: Dipolska (stalni i inducirani dipoli), disperzijske (Londonove) sile, odbojna međudjelovanja. Otopine. Tekućine.
10. Kemijska ravnoteža: Brzina kemijske pretvorbe. Elementarna pretvorba. Konstanta ravnoteže. Le Châtelierovo načelo. Fazni prijelazi. Fazna ravnoteža. Kiselo-bazna ravnoteža. Definicije kiselina i baza.
11. Koligativna svojstva otopina (osnove). Tlak pare otapala. Vrelište. Talište. Osmoza i osmotski tlak

ISHODI: Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun u rješavanju zadataka u svezi kemijskih formula, jednadžbi kemijske reakcije, otopina, plinova.
2. Napisati i objasniti glavna obilježja subatomskih čestica, izotopa, iona i kako se odnose s atomskim i masenim brojem, prosječnom atomskom masom i nabojem.
3. Objasniti periodičnost atomske veličine, ionizacijske energije i elektronskog afiniteta.
4. Opisati i objasniti strukturne karakteristike elemenata i njihovih spojeva.
5. Imenovati i razlikovati glavne vrste kemijskih reakcija i njihova obilježja.
6. Objasniti osnovne značajke ´ionske veze´, kovalentne veze.
7. Opisati i objasniti međumolekulske intrakcije.
8. Opisati najvažnija obilježja različitih stanja tvari.
9. Odrediti kalitativno i kvantitativno odnose između tvari i izmijenjene energije u kemijskom ili fizikalnom procesu.
10. Objasniti značenje dinamičke ravnoteže i razmatrati ravnotežu kemijske reakcije na temelju Le Chatelier-ovog načela.
Literatura:
  1. 1. M. S. Silberberg, Chemistry, 2. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. R. Chang, Chemistry, 6. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
    3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Dodatni nastavni materijali predmeta Opća kemija namijenjeni studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija bit će dostupni preko Microsoft Teamsa. Obavijestima i materijalima na Teamsu studenti će moći pristupiti nakon autentikacije pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr. Detaljnije informacije bit će na uvodnom predavanju koje će se održati u ponedjeljak 4. 10. 2021

Uz nastavne materijale Opće kemije studenti mogu preuzeti i skripta potrebna za rad u Praktikumu opće kemije 1.

Aplikaciju možete preuzeti na https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.

 

Literatura:

1. M. S. Silberberg, Chemistry, 8. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2018.
2. A. Burrows, J. Holman, A. Parsons, G. Pilling, G. Price, Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry , Oxford University Press, UK, 2017
3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

4. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Autor: Višnja Vrdoljak

Nastava Opće kemije održavat će se ponedjeljkom i četvrtkom  prema turnusima koji će studentima biti dostupni preko platforme Microsoft Teams. 

U  tjednu od 5.10. do 9.10. 2020. nastava Opće kemije će se održavati samo za studente koji su prvi puta upisali Opću kemiju ove akademske godine, a prema rasporedu o kojem će studenti biti upoznati na uvodnome predavanju.  

Ostali termini su prema rasporedu turnusa koji će nastavu pratiti "uživo":

Turnus I   ponedjeljkom od 8:15 do 11:30 sati, predavaonica A2

od 5.10. do 9.10.

od 19. 10. do 23.10;  
od 2.11. do 6. 11.;
od 16.11. do 20.11.; 
od 7.12. do 11. 12.; 
od 21.12. do 8. 1; 
od 18.1. do 22.1.

Turnuis II   ponedjeljkom od 8:15 do 11:30 sati, predavaonica A2

od 12.10. do 16.10;
od 26.10. do 30. 10; 
od 9.11. do 13.11.; 
od 30.11. do 4.12.; 
od 14.12. do 18. 12. ; 
od 11.1. do 15. 1; 
od 25.1. do 29.1.

Turnus III svaki četvrtak od 13:15 - 14:45 sati, predavaonica A2

od 15. 10. 2020.  

 

Za sve upite studetni se mogu javiti na mail predmetnom nastavniku, koristeći svoje @chem.pmf.hr mail adrese ili putem Microsoft Teamsa (nakon prijave putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr na lijevoj strani aplikacije odaberite Chat). 

 

Za potrebe online održavanja nastave u realnome vremenu saznajte više o aplikaciji Microsoft Teams i kako pristupiti održavanju sastanka ili predavanja putem poveznice

 

Autor: Višnja Vrdoljak

Repozitorij

Repozitorij je prazan