Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Opća kemija
 
Šifra: 72905
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: Marijana Đaković - Seminar
Jana Pisk - Seminar
Edi Topić - Seminar
Darko Vušak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Tvari: Kemijska i fizikalna svojstva tvari (ekstenzivne i intenzivne veličine). Fizikalne i kemijske promjene. Agregacijska stanja. Faza. Čiste tvari. Smjese. Brojnost i množina jedinki, Avogadrova konstanta, mol. Iskazivanje kemijskog sastava faze. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Atomi: Elektron. Atomska jezgra. Moseleyev zakon. Nukleoni. Izotopi. Atomski emisijski spektri. Bohrov model atoma. Heisenbergovo načelo neodređenosti. Osnove kvantne mehanike, valna funkcija. Elektronska gibanja: orbita vs. orbitala. Elektronska konfiguracija. Načelo izgradnje periodnog sustava (Aufbauprinzip). Pauli-evo načelo isključenja. Hundovo pravilo. Periodični sustav D. I. Mendeleeva.
3. Periodičnost svojstava (veličina atoma, ionizacijske energije, elektronski afiniteti). Strukture kovinskih i molekulskih kristala. Difrakcija rentgenskog zračenja. Alotropija.
4. Plinovi: zakoni idealnog plina za čiste plinove i plinske smjese. Realni plinovi. Kritično stanje.
5. Kemijske reakcije: Stehiometrijski brojevi (koeficijenti). Reakcije neutralizacije, taložne i redoks reakcije. Reakcijski napredak (doseg).
6. Elektrokemijske reakcije: Galvanski članci. Elektrodni procesi. Elektroliza, Faradayevi zakoni.
7. Termodinamika: Unutrašnja energija, I. glavni stavak. Rad i toplina. Entalpija. Reakcijska entalpija. Hessov stavak.
8. Kemijska veza: Ionska veza. Kovalentna veza, Elektronegativnost, Lewisove formule. VSEPR. Približno lokalizirane ?- i ?-veze, konjugirane ? veze ? ?delokalizacija? veza. Polarnost molekula.
9. Nevezna međudjelovanja: Dipolska (stalni i inducirani dipoli), disperzijske (Londonove) sile, odbojna međudjelovanja. Otopine. Tekućine.
10. Kemijska ravnoteža: Brzina kemijske pretvorbe. Elementarna pretvorba. Konstanta ravnoteže. Le Châtelierovo načelo. Fazni prijelazi. Fazna ravnoteža. Kiselo-bazna ravnoteža. Definicije kiselina i baza.
11. Koligativna svojstva otopina (osnove). Tlak pare otapala. Vrelište. Talište. Osmoza i osmotski tlak

ISHODI: Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun u rješavanju zadataka u svezi kemijskih formula, jednadžbi kemijske reakcije, otopina, plinova.
2. Napisati i objasniti glavna obilježja subatomskih čestica, izotopa, iona i kako se odnose s atomskim i masenim brojem, prosječnom atomskom masom i nabojem.
3. Objasniti periodičnost atomske veličine, ionizacijske energije i elektronskog afiniteta.
4. Opisati i objasniti strukturne karakteristike elemenata i njihovih spojeva.
5. Imenovati i razlikovati glavne vrste kemijskih reakcija i njihova obilježja.
6. Objasniti osnovne značajke ´ionske veze´, kovalentne veze.
7. Opisati i objasniti međumolekulske intrakcije.
8. Opisati najvažnija obilježja različitih stanja tvari.
9. Odrediti kalitativno i kvantitativno odnose između tvari i izmijenjene energije u kemijskom ili fizikalnom procesu.
10. Objasniti značenje dinamičke ravnoteže i razmatrati ravnotežu kemijske reakcije na temelju Le Chatelier-ovog načela.
Literatura:
  1. 1. M. S. Silberberg, Chemistry, 2. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. R. Chang, Chemistry, 6. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
    3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
16. 3. 2020. u 14:57

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine se prekidaju svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Nastavni materijali predmeta Opća kemija namijenjeni studentima Preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije mogu se preuzeti nakon autentikacije na web-stranici http://www.pmf.unizg.hr/chem/studentske_stranice.

Sve obavijesti vezane za dodatne nastavne materijale Opće kemije tijekom narednog perioda bit će poslane svim studentima putem e-maila. 

Višnja Vrdoljak

28. 9. 2015. u 22:17

Nastavni materijali predmeta Opća kemija namijenjeni studentima Preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije mogu se preuzeti nakon autentikacije na web-stranici http://www.pmf.unizg.hr/chem/studentske_stranice.

 

Uz nastavne materijale Opće kemije studenti mogu preuzeti i skripta potrebna za rad u Praktikumu opće kemije 1 http://www.pmf.unizg.hr/chem/studentske_stranice

Višnja Vrdoljak

4. 3. 2016. u 08:29
Uređeno: 30. 9. 2018. u 19:39

Seminar iz Opće kemije je obavezan i predstavlja uvjet za potpis. Raspored po turnusima se nalazi na oglasnoj ploči Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Ako netko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti dolaziti u naznačeni turnus treba se javiti predmetnom nastavniku u ČETVRTAK 11. 10. 2018. radi moguće zamjene.

Višnja Vrdoljak

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Repozitorij
 
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu