Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Opća kemija
 
Šifra: 72905
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: Marijana Đaković - Seminar
Jana Pisk - Seminar
Edi Topić - Seminar
Darko Vušak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Tvari: Kemijska i fizikalna svojstva tvari (ekstenzivne i intenzivne veličine). Fizikalne i kemijske promjene. Agregacijska stanja. Faza. Čiste tvari. Smjese. Brojnost i množina jedinki, Avogadrova konstanta, mol. Iskazivanje kemijskog sastava faze. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Atomi: Elektron. Atomska jezgra. Moseleyev zakon. Nukleoni. Izotopi. Atomski emisijski spektri. Bohrov model atoma. Heisenbergovo načelo neodređenosti. Osnove kvantne mehanike, valna funkcija. Elektronska gibanja: orbita vs. orbitala. Elektronska konfiguracija. Načelo izgradnje periodnog sustava (Aufbauprinzip). Pauli-evo načelo isključenja. Hundovo pravilo. Periodični sustav D. I. Mendeleeva.
3. Periodičnost svojstava (veličina atoma, ionizacijske energije, elektronski afiniteti). Strukture kovinskih i molekulskih kristala. Difrakcija rentgenskog zračenja. Alotropija.
4. Plinovi: zakoni idealnog plina za čiste plinove i plinske smjese. Realni plinovi. Kritično stanje.
5. Kemijske reakcije: Stehiometrijski brojevi (koeficijenti). Reakcije neutralizacije, taložne i redoks reakcije. Reakcijski napredak (doseg).
6. Elektrokemijske reakcije: Galvanski članci. Elektrodni procesi. Elektroliza, Faradayevi zakoni.
7. Termodinamika: Unutrašnja energija, I. glavni stavak. Rad i toplina. Entalpija. Reakcijska entalpija. Hessov stavak.
8. Kemijska veza: Ionska veza. Kovalentna veza, Elektronegativnost, Lewisove formule. VSEPR. Približno lokalizirane ?- i ?-veze, konjugirane ? veze ? ?delokalizacija? veza. Polarnost molekula.
9. Nevezna međudjelovanja: Dipolska (stalni i inducirani dipoli), disperzijske (Londonove) sile, odbojna međudjelovanja. Otopine. Tekućine.
10. Kemijska ravnoteža: Brzina kemijske pretvorbe. Elementarna pretvorba. Konstanta ravnoteže. Le Châtelierovo načelo. Fazni prijelazi. Fazna ravnoteža. Kiselo-bazna ravnoteža. Definicije kiselina i baza.
11. Koligativna svojstva otopina (osnove). Tlak pare otapala. Vrelište. Talište. Osmoza i osmotski tlak

ISHODI: Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun u rješavanju zadataka u svezi kemijskih formula, jednadžbi kemijske reakcije, otopina, plinova.
2. Napisati i objasniti glavna obilježja subatomskih čestica, izotopa, iona i kako se odnose s atomskim i masenim brojem, prosječnom atomskom masom i nabojem.
3. Objasniti periodičnost atomske veličine, ionizacijske energije i elektronskog afiniteta.
4. Opisati i objasniti strukturne karakteristike elemenata i njihovih spojeva.
5. Imenovati i razlikovati glavne vrste kemijskih reakcija i njihova obilježja.
6. Objasniti osnovne značajke ´ionske veze´, kovalentne veze.
7. Opisati i objasniti međumolekulske intrakcije.
8. Opisati najvažnija obilježja različitih stanja tvari.
9. Odrediti kalitativno i kvantitativno odnose između tvari i izmijenjene energije u kemijskom ili fizikalnom procesu.
10. Objasniti značenje dinamičke ravnoteže i razmatrati ravnotežu kemijske reakcije na temelju Le Chatelier-ovog načela.
Literatura:
  1. 1. M. S. Silberberg, Chemistry, 2. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. R. Chang, Chemistry, 6. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
    3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti - Arhiva
 
arrowl Povratak

Rezultati 1 - 23 od 23
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] NASTAVNI MATERIJALI OPĆE KEMIJE
Objavljeno 16. 3. 2020. u 14:57  ( Višnja Vrdoljak )
[^] Kolokvij 22. 11. 2019.
Objavljeno 20. 11. 2019. u 14:24  ( Višnja Vrdoljak )
[^] KOLOKVIJ OPĆE KEMIJE
Objavljeno 24. 2. 2019. u 12:27  ( Višnja Vrdoljak )
[^] KOLOKVIJ
Objavljeno 19. 11. 2018. u 14:24  ( Višnja Vrdoljak )
[^] Demonstratori Opće kemije
Objavljeno 5. 10. 2018. u 11:12  ( Višnja Vrdoljak )
[^] KOLOKVIJI U AKAD. GOD. 2018.2019.
Objavljeno 5. 10. 2018. u 10:58  ( Višnja Vrdoljak )
[^] POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU
Objavljeno 23. 2. 2018. u 09:22  ( Višnja Vrdoljak )
[^] REZULTATI ISPITA
Objavljeno 11. 7. 2017. u 11:07  ( Višnja Vrdoljak )
[^] ISPIT- OPĆA KEMIJA
Objavljeno 7. 7. 2017. u 12:48  ( Višnja Vrdoljak )
[^] OBAVIJESTI
Objavljeno 22. 6. 2017. u 11:40  ( Višnja Vrdoljak )
[^] KOLOKVIJ IZ OPĆE KEMIJE
Objavljeno 21. 4. 2017. u 11:10  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 3. 10. 2017. u 15:55  (Višnja Vrdoljak)
[^] Kolokvij Opće kemije 30. siječnja 2017.
Objavljeno 27. 1. 2017. u 13:01  ( Višnja Vrdoljak )
[^] ISPIT
Objavljeno 30. 6. 2016. u 10:46  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 30. 6. 2016. u 10:47  (Višnja Vrdoljak)
[^] ​Seminar iz Opće kemije
Objavljeno 4. 3. 2016. u 08:29  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 30. 9. 2018. u 19:39  (Višnja Vrdoljak)
[^] PRAKTIKUM OPĆE KEMIJE 1
Objavljeno 1. 10. 2015. u 16:31  ( Marijana Đaković )
[^] NASTAVNI MATERIJALI
Objavljeno 28. 9. 2015. u 22:17  ( Višnja Vrdoljak )
[^] POČETAK NASTAVE
Objavljeno 28. 9. 2015. u 15:52  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 28. 9. 2015. u 16:31  (Višnja Vrdoljak)
[^] NASTAVA U LJETNOM SEMESTRU
Objavljeno 26. 2. 2015. u 08:07  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 26. 2. 2015. u 09:25  (Višnja Vrdoljak)
[^] Rezultati
Objavljeno 5. 7. 2014. u 17:57  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 16. 7. 2014. u 17:13  (Višnja Vrdoljak)
[^] Rezultati nakon 1a-3a i 1b-3b
Objavljeno 20. 6. 2014. u 12:49  ( Višnja Vrdoljak )
[^] Početak nastave u ljetnom semestru
Objavljeno 17. 2. 2014. u 14:54  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 17. 2. 2014. u 14:59  (Višnja Vrdoljak)
[^] Rezultati kolokvija održanog 19. prosinca 2013.
Objavljeno 29. 12. 2013. u 09:41  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 29. 12. 2013. u 09:43  (Višnja Vrdoljak)
[^] KOLOKVIJI Opće kemije
Objavljeno 8. 12. 2013. u 16:41  ( Višnja Vrdoljak )
Uređeno: 5. 10. 2016. u 13:06  (Višnja Vrdoljak)
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Repozitorij
 
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu