Računarstvo u geofizici

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računarstvo u geofizici

Šifra: 199947
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Pasarić
Izvođači: dr. sc. Iris Odak Plenković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta

Proširiti i utvrditi sposobnosti studenta za učinkovito korištenje operacijskog sustava Linux-a te programskog sustava Python-a. Upoznati studenta s programskim jezikom Fortranom 90 i osposobiti ga za razvijanje jednostavnijih programa. Utvrditi sposobnosti učinkovitog rada s tekstualnim datotekama.

2.1. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Položen kolegij Računarstvo i praktikum.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

1. Demonstrirati poznavanje terminologije i nomenklature te upotreba bibliografije u području geoznanosti,
2. Primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja geofizičkih problema,
3. Samostalno provoditi relevantne numeričke proračune na osobnom računalu uključujući razvoj jednostavnih programa,
4. Primjenjivati informacijske tehnologije u geofizici
5. Koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju stručnih radova.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita iz kolegija Računarstvo u geofizici, studenti će moći:
1.Navesti glavne značajke operacijskog sustava GNU/Linux-a.
2.Koristiti ljusku za interaktivni rad.
3.Učinkovito raditi s tekstualnim datotekama.
4.Razvijati jednostavnije programe u Pythonu i Fortranu 90.
5.Putem Interneta i drugih izvora samostalno tražiti informacije i rješenja u vezi rada na računalu i programiranja.

2.5. Sadržaj predmeta

1. - 4. Operacijski sustav Linux: Osnovni principi, datotečni sustav, osnovne naredbe, ljuska i njezine osobine, standardni ulaz i izlaz te izlaz pogreški, preusmjeravanje i cjevovodi, vlasništvo i prava pristupa, upravljanje procesima, rad s tekstualnim datotekama, editor vi, osnove rada na daljinu (ssh, sftp i scp)
5. - 10. Programski sustav Python: Motivacija, povijest, interaktivno radno okruženje, objekti i pridjeljivanje imena, osnovne kolekcije, kontrola tijeka programa, funkcije, moduli i paketi, polja i matrice, znanstveno računanje i crtanje u Ptyhonu (moduli numpy, scipy i matplotlib), uvod u objektno orijentirano programiranje u Pythonu, primjeri korištenja Pythona u geofizici.
11. - 14. Programski jezik Fortran 90: Motivacija, povijest, tipovi varijabli i njihovo deklariranje, računske i poredbene operacije, polja, kontrola tijeka programa, programske jedinice i opća struktura fortranskog programa, procedure, moduli, prenošenje argumenata, ulaz/izlaz, uvod u paralelno programiranje u Fortranu, primjeri korištenja Fortrana u geofizici.
15. Ponavljanje i rekapitulacija gradiva.

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, domaće zadaće, kolokvij.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Računarstvo i praktikum
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti