Biokemija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biokemija

Šifra: 209323
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: Mario Kekez, dr. sc. - Seminar

doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. navesti i objasniti strukturu i funkciju glavnih bioloških (makro)molekula (proteini, nukleinske kiseline, lipidi, ugljikohidrati)
2. objasniti i interpretirati odnos strukture i funkcije bioloških (makro)molekula
3. objasniti načela enzimske katalize (mehanizam i kinetika enzimske reakcije, te regulacijske strategije)
4. navesti i objasniti sastav i funkciju staničnih membrana
5. sumirati osnove metabolizma koji služi dobivanju ATP-a, te objasniti mehanizme kojima dolazi do pretvorbe energije u biološkim sustavima
6. pokazati znanje i razumijevanje temeljnih metaboličkih puteva (razgradnih i biosintetskih) i načina njihove regulacije
7. navesti enzime koji sudjeluju u metabolizmu, napisati metaboličke reakcije i prikazati strukture reakcijskih intermedijera
8. objasniti molekulske osnove odabranih fizioloških procesa
9. pokazati znanje i razumijevanje temeljnih biokemijskih procesa u prijenosu genetičke informacije kod prokariota i eukariota
10. interpertirati strukture i načine djelovanja enzima i makromolekulskih kompleksa koji sudjeluju u prijenosu genetičke informacije i regulaciji genske ekspresije


SADRŽAJ PREDMETA
Kemijski, fizikalni i biološki temelji biokemije. Sastav i struktura proteina: aminokiseline, primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura, denaturacija i smatanje proteina. Primjeri strukture i funkcije proteina: mioglobin i hemoglobin. Metode istraživanja proteina. Enzimi: temeljni koncepti, kinetika (model Michaelis-Menten), inhibicija. Katalitičke strategije enzima: primjer kimotripsina. ReguIacijske strategije: alosterička regulacija, izoenzimi, fosforilacija/defosforilacija, proteolitička aktivacija. Sastav i funkcija staničnih membrana. Uvod u metabolizam. Glikoliza i glukoneogeneza. Ciklus limunske kiseline. Oksidacijska fosforilacija. Primarne reakcije fotosinteze. Calvinov ciklus i put pentoza-fosfata. Metabolizam glikogena. Metabolizam masnih kiselina. Razgradnja proteina i aminokiselina (ciklus ureje). Biosinteza aminokiselina. Biosinteza nukleotida. Integracija metabolizma. Struktura nukleinskih kiselina i uloga u prijenosu genetičke informacije. Replikacija i popravak DNA. Sinteza i procesiranje RNA. Biosinteza proteina. Kontrola ekspresije gena kod prokariota i eukariota.

Seminari uključuju rješavanje numeričkih i problemskih zadataka koji prate svaku nastavnu cjelinu.
Literatura:
  1. L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko: BIOKEMIJA
  2. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer: BIOCHEMISTRY
  3. D. L. Nelson, M. M. Cox: LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
  4. D. Voet i J. G. Voet: BIOCHEMISTRY
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija
Položen : Organska kemija 1
Položen : Organska kemija 2
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti