Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije

Šifra: 199945
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Dasović - Seminar

doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
Sara Ivasić, mag. phys.-geophys - Auditorne vježbe
dr. sc. Iva Međugorac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studenta s osnovama znanstvene metode i znanstvenog istraživanja te
znanstvene i stručne komunikacije kao i upoznavanje s osnovnim principima znanstvene etike. Student će steći osnovna znanja i razviti neke od praktičnih vještina potrebnih za uspješno znanstveno istraživanje, pisanje ocjenskih radova te znanstvenih i stručnih publikacija. Upoznati studenta kroz predavanja i praktičnu primjenu s elementima uspješne komunikacije kao što su: predstavljanje vlastitog istraživanja ili stručnog rada u obliku postera i usmenog izlaganja kolegama, općenita komunikacija s javnosti te popularizacija znanosti i struke.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. Opisati i primijeniti osnovne principe znanstvene metode.
2. Samostalno pretraživati literaturu u znanstvenim bazama te analizirati i evaluirati različite vrste znanstvene i stručne literature.
3. Primijeniti stečena znanja i vještine u pismenoj i usmenoj komunikaciji u svom daljnjem stručnom i znanstvenoistraživačkom radu.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon položenog ispita iz kolegija Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije, studenti će moći:
1. opisati i primijeniti osnovne principe znanstvene metode,
2. opisati i primijeniti principe znanstvene etike,
3. opisati faze znanstvenog istraživanja,
4. samostalno pretraživati literaturu u znanstvenim bazama,
5. analizirati znanstvene članke i drugu literaturu,
6. planirati i kreirati vlastiti znanstvenoistraživački i stručni rad,
7. napisati sažetak znanstvenog rada i seminarski rad,
8. pripremiti poster i kratko usmeno izlaganje s prezentacijom,
9. opisati i primijeniti principe uspješne komunikacije s kolegama i javnosti te popularizacije znanosti i struke.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Geofizika i njene grane/discipline. Znanstvena metoda: hipoteza, teorija, znanstvenoistraživački rad. Znanstveno istraživanje: principi, etika, faze, projekt. Publiciranje rezultata znanstvenog istraživanja: vrste, struktura i pisanje znanstvenog rada, citiranje i referiranje. Znanstvene baze i časopisi: pretraživanje, bibliometrija, evaluacija, analiza. Stručni rad i stručne studije. Ocjenski radovi: seminar, diplomski i doktorski rad. Znanstvena komunikacija: usmeno izlaganje i posteri. Uporaba jezika i grafike u predstavljanju znanstvenoistraživačkog i/ili stručnog rada te njihovih rezultata. Komunikacija s javnosti i popularizacija znanosti. Karijera u znanosti.

OBVEZE STUDENATA (UVJET ZA POTPIS):
Redovito pohađanje nastave (prisutnost barem 70 %), uspješno riješene tri domaće zadaće na zadanu temu u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada), kratkog usmenog izlaganja i postera.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Konačna ocjena iz kolegija dobije se kao težinski srednjak ocjena iz domaćih zadaća (70 %) i usmenog ispita (30 %).
Literatura:
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214
  • dr. sc. Iva Međugorac:

    Prema dogovoru.

    Lokacija: 205

Obavijesti