Elementi operacije

  GRUPA 1. HITNE MJERE SANACIJE

  GRUPA 2. PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE

  GRUPA 3. IZVEDBA RADOVA

  GRUPA 4. NABAVA OPREME KOJA JE STRADALA U POTRESU

  GRUPA 5. UPRAVLJANJE PROJKETOM I ADMINISTRACIJA

  GRUPA 6. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST