Hitne mjere sanacije

Hitne su mjere obuhvatile sanaciju svih šteta koje su nastale uslijed potresa, a financirane su vlastitim sredstvima PMF-a.
Mjerama hitne sanacije zgrada je dovedena u stanje u kojem se može koristiti za znanstveni, nastavni i stručni rad.
Refundacija utrošenih sredstava očekuje se nakon prihvaćanja prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava.