Provedba aktivnosti

 

 7. srpnja 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručeni su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom za: Marulićev trg 19 u kojoj je smješten Geografski odsjek PMF-a (refundacija hitnih intervencija) te cjelovitu obnovu zgrada Biološkog odsjeka PMF-a na lokacijama Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 20 i Marulićev trg 9a 

 Sastanak na temu plana iseljenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a zbog obnove infrastrukture nakon potresa, održan je 27.09.2021. na razini Uprave, službi Biološkog odsjeka PMF-a i voditelja operacija. Prezentacija je dostupna ovdje.

 Provedeni postupak nabave usluge za Izradu projektno-tehničke dokumentacije koji je započeo 08.04.2021. nije proveden u planiranom provedbenom razdoblju s razloga što su nakon prve objave u EOJN-u 22.04.2021. bilo neophodno napraviti dva ispravka (27.04. i 27.05.2021) te jedno pojašnjenje  (18.05.2021.), a po pregledu pristiglih prijava Naručitelj je zatražio dostavu dokaznica za pojedine elemente natječajne dokumentacije. Nakon toga uslijedio je kolektivni godišnji odmor, pa se sama procedura produžila kroz mjesec rujan. Postupak nabave završio je odlukom o odabiru Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s kojim je potpisan Ugovor 5.10.2021.

 30. listopada 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 117/21)
 
 Tijekom listopada naručena je i izrađena info ploča s elementima vidljivosti, koja je na lokaciji Rooseveltov trg 6 postavljena na glavnom ulazu.

 

 

 Izrađena je konverzatorska studija za Rooseveltov trg 6

Prema narudžbi Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti izradio je konzervatorski elaborat za obnovu zgrade Fakulteta na Rooseveltovu trgu 6. Fakultetska zgrada, sagrađena 1893. godine prema projektu arhitekta Kune Waidmanna za Zemaljsku nakladu školskih knjiga i Žensku stručnu školu, neorenesansnih je stilskih obilježja karakterističnih za razdoblje kasnog historicizma u Zagrebu.

Podignuta na Rooseveltovu trgu, svojevrsnoj ekstenziji zagrebačke Zelene potkove, pridonosi monumentalnosti sjeverne fronte trga, obilježenog Školskim forumom (1894.), danas Muzejom Mimara. Svojim pak arhitektonskim značajkama, s osovinski postavljenim vestibulom i stubištem te okolnim dvoranama, zgrada Zemaljske naklade školskih knjiga uspjelo je objedinila reprezentativnost i funkcionalnost, primjerenu izvornoj namjeni. Prenamijenjena u međuratnom razdoblju u sjedište Kraljevske tehničke visoke škole (1919.), odnosno Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1926.), dograđena je i proširena dvorišnim zgradama prema projektima arhitekata, ujedno i profesora navedenog fakulteta – Ede Schöna, Ćirila Metoda Ivekovića, Pavla Horvata i Jurja Denzlera. Postaje tako prikladnom ne samo za tehničke studije nego i za sjedište Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali i za neku drugu reprezentativnu javnu namjenu, nakon što se Fakultet preseli na planiranu novu lokaciju na Horvatovcu.

Zanimljivosti kroz povijest i fotodokumentaciju možete vidjeti ovdje.

 Na sjednici Velikog vijeća Biološkog odsjeka PMF-a 27.01.2022. održana je prezentacija o do sada provedenim, ali i planiranim aktivnostima do 17.06.2022.

 Početkom veljače 2022. potpisani su Ugovori:
a) za usluge upravljanja projektom i administriranja s firmom I.B. obrt za poslovno savjetovanje, Putine, 12, 10291, Zdenci Brdovečki
b) za usluge voditelja projekta gradnje s firmom IVICOM Consulting d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb

 11. veljače 2022. održan je inicijalni sastanak PMF tima za provedbu operacija OBNOVA OD POTRESA, odabranih voditelja za administriranje i voditelja projekta (sukladno zakonu o gradnji). Prodekanica je novim Ugovarateljima predstavila voditelje operacija i predstavnike stručnih službi PMF te je ukratko izložila status pojedinih operacija obnove. U provedenoj su raspravi ugovoreni daljnji postupci u provođenju poslovanja te je novim članovima radnih timova dostavljena informativna prezentacija.

 14. veljače 2022. prof. Mladen Jošić (Arhitektonski fakultet, Zagreb), glavni projektant, operacije PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom, FSEU.2021.MZO.019 predstavio je članovima Biološkog odsjeka PMF-a glavni projekt.
Zapisnik sa sastanka možete pročitati ovdje.

 10.05.2022. prof. dr.sc. Mladen Jošić (Arhitektonski fakultet, Zagreb), glavni projektant operacije PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom, na poziv organizatora  međunarodne Konferencije, gospodina Vlade Filipovića, prezentirat će projekt obnove RT6.

Program XVII. godišnje međunarodne konferencije o razvoju nekretnina možete vidjeti ovdje.