Grupa 3. Izvedba radova cjelovite obnove

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije detaljno će se definirati svi elementi ove grupe aktivnosti, a Ugovorom su odobrena sredstva za nabavu sljedećih usluga i roba:

  IZVEDBA RADOVA

Aktivnosti će obuhvatiti izvođenje radova, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji te će uključivati pripremne radove i provedbu stručnog nadzora gradnje kao i sve ostale prihvatljive radnje i aktivnosti vezane uz realizaciju projekta. Procese izvedbe radova nadziru ovlašteni voditelji projekta obnove, stručni nadzor gradnje te ostali potrebni stručnjaci i revidenti (nadzor zaštite na radu, konzervatorski nadzor itd.)

 PRESELJENJE - transfer cjelokupnog inventara

Budući da obje kuće na lokaciji Marulićev trg 9a koje su predmet ove operacije čeka cjelovita obnova, biti će neophodno u potpunosti isprazniti radne prostore za potrebe izvedbe radova. Cjelokupni inventar morat će se adekvatno pripremiti za transport na novu lokaciju ili u trajno skladište za vrijeme obnove. Pojedina znanstveno-istraživačka oprema zahtijeva pravilno rastavljanje (neophodno sudjelovanje stručne osobe) i pažljivo pakiranje te pohranu. Posebno zahtjevno bit će transportiranje živog materijala (žive biljke), spremnika za kemikalije i IT opreme. 

 NAJAM PROSTORA ZA VRIJEME PROVEDBE IZVEDBENIH RADOVA

Za vrijeme izvedbe radova zaposlenicima i studentima onemogućen je redovni znanstveno-nastavni, istraživački i stručni rad te će za obavljanje osnovne djelatnosti biti neophodno naći zamjenski prostor. Neophodna infrastruktura za izvođenje nastavne i znanstvene djelatnosti zaposlenika mora uključivati prostore primjerene minimalnim aktivnostima: radnim prostorima nastavnog, nenastavnog i administrativnog osoblja te najmanje jednu predavaonicu, praktikume, laboratorije i prostore za pokuse, sterilnu sobu za uzgoj biljnog materijala, prostoriju za server, prostor za kemikalije te skladišni prostor uz svu popratnu primjerenu infrastrukturu. Najveći dio inventara (ne-istraživačke opreme) trebao bi se trajno pohraniti na samoj lokaciji, u drugom prikladnom prostoru. Inventar i djelatnici kuće uprave Botaničkog vrta privremeno će preseliti u prostore u gospodarskoj zgradi na istoj lokaciji.