IZVEDBA RADOVA CJELOVITE OBNOVE

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije detaljno će se definirati svi elementi ove grupe aktivnosti, a Ugovorom su odobrena sredstva za nabavu sljedećih usluga i roba:

  IZVEDBA RADOVA
Aktivnosti će obuhvatiti izvođenje radova, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji te će uključivati pripremne radove i provedbu stručnog nadzora gradnje kao i sve ostale prihvatljive radnje i aktivnosti vezane uz realizaciju projekta. Procese izvedbe radova nadziru ovlašteni voditelji projekta obnove, stručni nadzor gradnje te ostali potrebni stručnjaci i revidenti (nadzor zaštite na radu, konzervatorski nadzor itd.)

  PRESELJENJE - transfer cjelokupnog inventara
Budući da je zgrada na Marulićevom trgu 20 predviđena za cjelovitu obnovu, bit će neophodno u potpunosti isprazniti radne prostore za potrebe izvedbe radova. Cjelokupni inventar morat će se adekvatno pripremiti za transport na novu lokaciju ili u trajno skladište za vrijeme obnove. Pojedina znanstveno-istraživačka oprema zahtijeva pravilno rastavljanje (neophodno sudjelovanje stručne osobe) i pažljivo pakiranje te pohranu. Posebno zahtjevno bit će transportiranje herbarijskog materijala, spremnika za kemikalije, vrijedne knjižne građe i IT opreme. Bit će potrebno koordinirati aktivnosti djelatnika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, koji koriste zgradu.   

  NAJAM PROSTORA ZA VRIJEME PROVEDBE IZVEDBENIH RADOVA
Za vrijeme izvedbe radova zaposlenicima i studentima će za obavljanje osnovne djelatnosti biti neophodno naći zamjenski prostor. Neophodna infrastruktura za izvođenje nastavne i znanstvene djelatnosti zaposlenika mora uključivati prostore primjerene minimalnim aktivnostima: radnim prostorima nastavnog, nenastavnog i administrativnog osoblja te predavaonice, praktikume, laboratorije i prostore za pokuse, prostoriju za server, prostor za kemikalije te skladišni prostor uz svu popratnu primjerenu infrastrukturu.