PROVEDBA AKTIVNOSTI


  7. srpnja 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručeni su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom za: Marulićev trg 19 u kojoj je smješten Geografski odsjek PMF-a (refundacija hitnih intervencija) te cjelovitu obnovu zgrada Biološkog odsjeka PMF-a na lokacijama Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 20 i Marulićev trg 9a. 

  Sastanak na temu plana iseljenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a zbog obnove infrastrukture nakon potresa, održan je 27.09.2021. na razini Uprave, službi Biološkog odsjeka PMF-a i voditelja operacija. Prezentacija je dostupna ovdje.

  Provedeni postupak nabave usluge za Izradu projektno-tehničke dokumentacije započeo je u lipnju 2021. Očekivani završetak postupka nabave i odluka o odabiru očekuje se koncem studenog 2021.

  30. listopada 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 117/21)

  Tijekom listopada naručena je i izrađena info ploča s elementima vidljivosti, koja je na lokaciji Marulićev trg 20 postavljena na pročelju zgrade.

  Donešena je i u EOJN RH objavljena Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti:
Izrada projektne/tehničke dokumentacije, prema grupama (odvojena nabava): Grupa 3. - za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-a na lokaciji Marulićev trg 20, Zagreb; Grupa 4. - za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-a na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb, evidencijski broj nabave: 009V-PMF/21. Razlog poništenja predmetnog postupka je taj što je utvrđeno da nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih na nadmetanje (za obje grupe iz predmetnog nadmetanja), nije ostala niti jedna valjana, pravilna, prihvatljiva i prikladna ponuda, stoga je Naručitelj, sukladno članku 298. stavku 8. ZJN 2016, bio obvezan poništiti isti.
Krajem prosinca 2021. godine pokrenut je novi postupak javne nabave za navedenu uslugu.