Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Interpretacija geokemijskih podataka

Šifra: 44113
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Geokemijski podaci, geološki procesi i njihove geokemijske značajke, analitičke tehnike u pridobivanju geokemijskih podataka, izvori grešaka. Obrada podataka, korelacije, regresije, korelacije kvocijenata, diskriminantna analiza. Varijacioni dijagrami, klasifikacija stijena. Upotreba elemenata u tragovima, geokemijska kontrola distribucije elemenata u tragovima, elementi rijetkih zemalja ( REE), dijagrami inkompatibilnosti (spider), dijagrami platinske grupe elemenata (PGE), dijagrami prelaznih elemenata, bivarijantni dijagrami, modeliranje podataka (vektorski dijagrami, parcijalno taljenje, kristalna frakcionacija, AFC procesi). Geotektonska diskriminacija, diskriminacija stijena u grupi bazalta, andezita i grupi granita. Radiogeni izotopi u geokronologiji, metode izokrone, erorkrone, geokrone, T-CHUR modelna starost, DM modelna starost (T-depleted mantle), temperatura blokiranja, kristalizaciona starost, metamorfna starost, interpretacija stijenske starosti, mineralne starosti. Radiogeni izotopi u petrogenezi, prepoznavanje izotopnog rezervoara, epsilon notacija, izotopni korelacioni dijagrami, plašt-kora dinamika, plumbotektonika, geodinamika. Upotreba stabilnih izotopa u genezi magmatskih i metamorfnih stijena, kisikovi izotopi, ugljikovi izotopi, sumporni izotopi.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta usko je vezan za geokemiju magmatskih i metamorfnih stijena, te interpretaciju geokemijskih podataka. Težište rada stavljeno je na izradu računskih primjera u području glavnih i elemenata u tragovima, elemenata rijetkih zemalja (lantanida), radiogenih izotopa i stabilnih izotopa.
Rad s malim brojem studenata omogučava neposredan kontakt, kontrolu načina rješavanja zadataka, te kraće terenske izlaske u okolicu Zagreba i uzorkovanje raspoloživih stijena. Rad u laboratoriju je upoznavanje sa klasičnim i instrumentalnim metodama analiza.
Literatura:
 1. Rollinson, H.: Using geochemical dana: evaluation, presentation, interpretation. Longman, 1995, str. 348.
 2. Ragland, P.C.: Basic analytical petrology. Oxford university press. 1989, str. 370.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Zorica Petrinec :

  U vrijeme COVID-19 pandemije, konzultacije se odvijaju dominantno elektroničkim putem. Za dogovor o terminu konzultacija studenti se mogu javiti e-poštom ili putem platforme MS Teams. U iznimnim situacijama (isključivo prema prethodnom dogovoru) konzultacije su moguće i kontaktno, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera (dezinfekcija, distanca, maska).

  Lokacija: MPZ

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 29 od 29
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] IGP - početak nastave u ljetnom semestru Objavljeno 25. 2. 2021. u 21:27  ( Zorica Petrinec )
[^] Izvođenje nastave u ak. godini 2020./21. Objavljeno 3. 2. 2021. u 09:59  ( Zorica Petrinec )
[^] Ispitni rokovi u rujnu 2020. Objavljeno 24. 8. 2020. u 11:13  ( Zorica Petrinec )
[^] Vrednovanje u nastavi na daljinu Objavljeno 20. 4. 2020. u 08:09  ( Zorica Petrinec )
[^] Priprema za on-line nastavu Objavljeno 16. 3. 2020. u 14:33  ( Zorica Petrinec )
[^] PROMJENA LOKACIJE - Početak nastave u ljetnom semestru Objavljeno 27. 2. 2020. u 21:36  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 3. 3. 2020. u 21:18  (Zorica Petrinec)
[^] Raspored ispita 28.6.2019. Objavljeno 27. 6. 2019. u 09:20  ( Zorica Petrinec )
[^] Rezultati ispravka Objavljeno 29. 5. 2019. u 22:12  ( Zorica Petrinec )
[^] Ispravak međuispita Objavljeno 27. 5. 2019. u 12:47  ( Zorica Petrinec )
[^] Prezentacije samostalnog rada - drugi dio Objavljeno 8. 5. 2019. u 15:57  ( Zorica Petrinec )
[^] Rezultati od 17.4.2019. Objavljeno 18. 4. 2019. u 08:41  ( Zorica Petrinec )
[^] Međuispit - 17.4.2019. Objavljeno 15. 4. 2019. u 09:39  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave IGP - ljetni semestar 2018./19. Objavljeno 22. 2. 2019. u 11:53  ( Zorica Petrinec )
[^] Izvanredni ispitni rok Objavljeno 21. 11. 2018. u 10:18  ( Zorica Petrinec )
[^] Ispitni termin 21.9.2018. Objavljeno 17. 9. 2018. u 15:47  ( Zorica Petrinec )
[^] Materijal za samostalni rad na temu izotopa Objavljeno 7. 5. 2018. u 11:35  ( Zorica Petrinec )
[^] 2. međuispit Objavljeno 1. 5. 2018. u 09:02  ( Zorica Petrinec )
[^] VAŽNO - Početak nastave Objavljeno 26. 2. 2018. u 10:06  ( Zorica Petrinec )
[^] Vrijeme početka ispita 14.7.2017. Objavljeno 13. 7. 2017. u 09:31  ( Zorica Petrinec )
[^] Usmeni ispit 30.6.2017. Objavljeno 27. 6. 2017. u 13:56  ( Zorica Petrinec )
[^] Novi termin ispravka Objavljeno 14. 6. 2017. u 15:49  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 14. 6. 2017. u 15:49  (Zorica Petrinec)
[^] Važno - mogućnost promjene termina ispravka Objavljeno 13. 6. 2017. u 11:12  ( Zorica Petrinec )
[^] Termini ispravka i ispita, ljeto 2017. Objavljeno 6. 6. 2017. u 09:29  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 6. 6. 2017. u 09:29  (Zorica Petrinec)
[^] Termin međuispita Objavljeno 24. 5. 2017. u 14:53  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava 10.5.2017. Objavljeno 3. 5. 2017. u 16:18  ( Zorica Petrinec )
[^] Rezultati 1. međuispita Objavljeno 6. 4. 2017. u 09:48  ( Zorica Petrinec )
[^] Međuispit Objavljeno 31. 3. 2017. u 08:00  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava 15.3.2017. Objavljeno 10. 3. 2017. u 13:08  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave IGP Objavljeno 24. 2. 2017. u 11:58  ( Zorica Petrinec )

Pravila studiranja za ljetni semestar ak. god. 2020./21.

Ispitni rokovi: petkom, drugi i četvrti tjedan ispitnih rokova; petkom u izvanrednom ispitnom roku

Uvjeti za dobivanje potpisa: Redovito pohađanje on-line i kontantnih predavanja i vježbi. Pregledani zadaci za samostalni rad. Održano usmeno izlaganje zadanog problema. Položen kolokvij.

Način provjere znanja i polaganja ispita:

 1. Zadaci za samostalni rad (min. 2×) – 10% završne ocjene
 2. Usmeno izlaganje zadanog teorijskog problema – 10% završne ocjene
 3. Kolokvij (pismeni) tijekom semestra (max. 2×) - 50% završne ocjene
 4. Završni usmeni ispit – 30% završne ocjene

Ad 1. Zadaci za samostalni rad obuhvaćaju računske i problemske zadatke koji se po potrebi izrađuju uz pomoć računala te predaju u pisanoj formi u dogovorenom roku. Uvjet za potpis.

Ad 2. Individualni rad na odabranoj geokemijskoj temi/studiji slučaja (metode samostalnog rada na tekstu, proučavanje slučaja, priprema za kratko usmeno izlaganje i/ili diskusiju). Uvjet za potpis.

Ad 3. Kolokviji se sastoji od teorijskih zadataka objektivnog tipa i računskih zadataka. Vrijeme rješavanja: 90 min. Ocjenjivanje se vrši prema postotku ostvarenih točnih odgovora: 50-64% - dovoljan (2), 65-79% - dobar (3), 80-89% - vrlo dobar (4), >90% - izvrstan (5). Za potpis i pristupanje usmenom ispitu je potrebno položiti kolokvije. Na kraju semestra bit će omogućen ispravak eventualnih nepoloženih kolokvija.

Ad 4. Usmeni ispit sastoji se od pitanja iz svih nastavnih jedinica obrađenih kroz semestar.


Izvođenje nastave u akad. god. 2019./20.

IZNIMNO: Izvođenje nastave on-line u ljetnom semestru 2019./20.

Za ovaj je predmet postavljen e-kolegij u sustavu MS Teams na koji se korisnici mogu prijaviti korištenjem AAI identiteta. Isti je dostupan za instalaciju u sklopu Office 365 paketa financiranog od strane RH ili kao pojedinačni program koji se može dodati nekoj starijoj inačici sustava Office koju već imate instaliranu na računalu. Sve informacije se mogu pronaći na mrežnim stranicama SRCE-a.

Na stranicama kolegija u Teamsu objavljuju se i Power point prezentacije predavanja s audio podrškom, što nije moguće objaviti ovdje u repozitoriju zbog tehničkih ograničenja ovog sustava, pa se studenti pozivaju da tamo prate dodatne materijale.

Studenti kroz sustav ujedno dobivaju zadatke za samostalnu izradu, rješavaju ih te prijavljuju u sustav do zadanog datuma, koji je u pravilu kraj termina redovite nastave za taj tjedan.

Docentica pregledava i stavlja komentare u digitalnu verziju zadaće, te vraća studentima uz popratni komentar u kojoj je mjeri zadaću potrebno korigirati i vratiti na ponovni pregled.

Primjena sustava MS Teams omogućava puno bržu i efikasniju komunikaciju nastavnika i studenata, pri čemu svi studenti imaju mogućnost uvida u komentare i odgovore na sva postavljena pitanja, što ovaj oblik nastave čini koliko-toliko prikladnom zamjenom za izravnu kontaktnu nastavu.

Ukoliko pojedini studenti imaju tehničkih poteškoća sa pristupanjem sustavu i razmjenom sadržaja, moguća je i uobičajena komunikacija putem e-maila.

 

 

Redovno odvijanje nastave u kontaktnom obliku

Nastava iz Interpretacije geokemijskih podataka u ovoj akad. godini odvijat će se prema rasporedu koji je objavljen u aktualnoj Satnici za ljetni semestar. U predviđenom terminu srijedom, od 14-19 h, odvijat će se nastava po dvije nastavne jedinice tjedno. Na taj način sva će nastava biti obavljena do sredine svibnja odnosno početka terenskih nastava.
Sve obaveze studenata i uvjeti za potpis definirani su u Pravilima studiranja za ljetni semestar.