Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikrotektonika

Šifra: 44110
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen - Predavanja
doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Veza između deformacije i metamorfizma promatrana u mikroskopskom mjerilu. Osnovne tehnike i metode, primjena polarizacijskog mikroskopa, univerzalnog stolića i elektronskog mikroskopa. Računalna analiza slike. Uzorkovanje, orijentacija uzorka, priprema orijentiranog preparata. Odnos geometrijskih i kristalografskih značajki prema optičkoj indikatrisi. Nužnost treće dimenzije u mikroskopskom preparatu. Opis deformacija u mikroskopskom preparatu, ponašanje petrogenih minerala i rekonstrukcija događaja pri deformaciji petrogenih minerala. Monomineralni i polifazni sustavi. Folijacija, lineacija, preferirana orijentacija. Mehanizmi razvoja folijacije, geološki razlozi nastanka i praktična upotreba folijacije u rekonstrukciji događaja.Preferirana orijentacija minerala i smjer smicanja. Smične zone, miloniti, milonitizacija i metamorfizam. Indikatori smicanja kod milonita. Porfiroblasti i reakcijski rubovi. Pred-, inter-, sin-, post-tektonski rast porfiroblasta. Inkluzije. Simplektiti. Konstrukcija D-t dijagrama. Uzimanje orijentiranih uzoraka metamorfnih stijena na terenu (Medvednica). Izrada orijentiranih preparata. Postavljanje problema i mogući pristupi njihovom rješavanju. Samostalno rješavanje problemskih zadataka. Seminar.

Ishodi učenja:

Razumijevanje problema vezanih za uzorkovanje, točnost, preciznost i nepoznanice tijekom prikupljanja i analize podataka kod terenskog i istraživanja u laboratoriju.
Osnovna sposobnost usvajanja novih geoloških metoda i tehnologija.
Osnovna sposobnost primjenjivanja odgovarajućih tehnologija i metoda.
Osnovna sposobnost samostalne analize prirodnih materijala na terenu i u laboratoriju kako bi se opisali, obradili, dokumentirali i prikazali rezultati.
Sposobnost provođenja odgovarajućih eksperimenata, analize i interpretacije podataka te izvođenje zaključaka.
Osnovna sposobnost učinkovitog rada i komunikacije u nacionalnom i međunarodnom okruženju.
Sposobnost procjene vlastitog rada u okviru samostalnog i timskog rada.
Sposobnost identificiranja vlastitih i kolektivnih ciljeva i odgovornosti, te sposobnost djelovanja u skladu s njima.
Sposobnost kritičkog vrednovanja stručnih i znanstvenih radova.
Sposobnost planiranja nastavka stručnog usavršavanja.
Literatura:
  1. Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer Verlag, 289 pp.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Zorica Petrinec :

    U vrijeme COVID-19 pandemije, konzultacije se odvijaju dominantno elektroničkim putem. Za dogovor o terminu konzultacija studenti se mogu javiti e-poštom ili putem platforme MS Teams. U iznimnim situacijama (isključivo prema prethodnom dogovoru) konzultacije su moguće i kontaktno, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera (dezinfekcija, distanca, maska).

    Lokacija: MPZ

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 20 od 20
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] MKT - Početak nastave u ljetnom semestru Objavljeno 25. 2. 2021. u 21:15  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 25. 2. 2021. u 21:17  (Zorica Petrinec)
[^] Nastava u ak. godini 2020./21. Objavljeno 3. 2. 2021. u 09:51  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 3. 2. 2021. u 09:55  (Zorica Petrinec)
[^] Izvanredni ispitni rok, studeni 2020. Objavljeno 17. 11. 2020. u 09:17  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 17. 11. 2020. u 09:17  (Zorica Petrinec)
[^] Ispiti iz Mikrotektonike u rujnu 2020. Objavljeno 24. 8. 2020. u 11:19  ( Zorica Petrinec )
[^] Priprema za on-line nastavu Objavljeno 16. 3. 2020. u 14:36  ( Zorica Petrinec )
[^] Radni zadatak za nastavu 13.3.2020. Objavljeno 5. 3. 2020. u 15:59  ( Zorica Petrinec )
[^] VAŽNO: Početak nastave Objavljeno 4. 3. 2020. u 10:43  ( Zorica Petrinec )
[^] Temin ispita 13.09.2019. Objavljeno 12. 9. 2019. u 10:03  ( Zorica Petrinec )
[^] Termin ispita 28.6.2019. Objavljeno 27. 6. 2019. u 09:16  ( Zorica Petrinec )
[^] Kolokvij 31.05.2019. Objavljeno 24. 5. 2019. u 11:46  ( Zorica Petrinec )
[^] Zamjenski termin mikroskopiranja Objavljeno 3. 5. 2019. u 14:25  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava 3.5.2019. Objavljeno 29. 4. 2019. u 10:09  ( Zorica Petrinec )
[^] VAŽNO: Nadoknada zbog Otvorenog dana Objavljeno 23. 3. 2019. u 15:38  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 25. 3. 2019. u 12:23  (Zorica Petrinec)
[^] Važno: odgoda početka nastave! Objavljeno 28. 2. 2019. u 14:17  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave - ljetni sem. 2018./19. Objavljeno 22. 2. 2019. u 11:51  ( Zorica Petrinec )
[^] Važno - promjena termin međuispita Objavljeno 3. 5. 2017. u 16:05  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave Objavljeno 24. 2. 2017. u 11:53  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave Objavljeno 28. 2. 2016. u 19:17  ( Zorica Petrinec )
[^] ODGODA NASTAVE Objavljeno 9. 4. 2015. u 18:14  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave Objavljeno 5. 3. 2015. u 07:20  ( Zorica Petrinec )

Pravila studiranja za ljetni semestar ak. god. 2020./21.

Ispitni rokovi: petkom, drugi i četvrti tjedan ispitnih rokova; petkom u izvanrednom ispitnom roku

Uvjeti za dobivanje potpisa:  Redovito pohađanje on-line i kontaktnih predavanja i vježbi te aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća. Položen pismeni kolokvij.

Način provjere znanja i polaganja ispita: Pismeni kolokviji, usmeni završni ispit.

Ispit se sastoji od:

  1. pismenog kolokvija (max. 2) iz gradiva predavanja i vježbi
  2. pismenog kolokvija iz praktičnog dijela (mikrostrukturna analiza preparata)
  3. završnog usmenog ispita

 

Ocjena iz kolokvija s gradivom predavanja i vježbi izračunava se na temelju postignutih bodova: 0-50 % = nedovoljan (1), 51-60 % = dovoljan (2), 61-75 % = dobar (3), 76-90 % = vrlo dobar (4), 91-100 % = odličan (5).

 

Završna ocjena temelji se na srednjoj ocjeni svih pismenih vrednovanja kroz semester (ukupno 50%) te ocjeni usmenog dijela ispita (ukupno 50%).


IZNIMNO: Izvođenje nastave on-line u ljetnom semestru 2019./20.

Za ovaj je predmet postavljen e-kolegij u sustavu MS Teams na koji se korisnici mogu prijaviti korištenjem AAI identiteta. Isti je dostupan za instalaciju u sklopu Office 365 paketa financiranog od strane RH ili kao pojedinačni program koji se može dodati nekoj starijoj inačici sustava Office koju već imate instaliranu na računalu. Sve informacije se mogu pronaći na mrežnim stranicama SRCE-a.

Primjena sustava MS Teams omogućava puno bržu i efikasniju komunikaciju nastavnika i studenata, pri čemu svi studenti imaju mogućnost uvida u komentare i odgovore na sva postavljena pitanja, što ovaj oblik nastave čini koliko-toliko prikladnom zamjenom za izravnu kontatnu nastavu.

Ukoliko pojedini studenti imaju tehničkih poteškoća sa pristupanjem sustavu i razmjenom sadržaja, moguća je i uobičajena komunikacija putem e-maila.

Svi nastavni sadržaji objavljeni u repozitoriju na stranicama predmeta i dalje su temeljni materijali za uspješno savladavanje gradiva na daljinu.