Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija 1

Šifra: 40778
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Tibljaš - Predavanja
Izvođači: Petra Schneider, mag. geol. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje znanja o pravilnoj unutrašnjoj građi minerala i njenoj povezanosti s njihovim vanjskim izgledom, obvladavanje principima simetrije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova o trodimenzionalnoj građi minerala odnosno o kristaliziranoj materiji te principima simetrije.
2. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje mineraloške nomenklature i simbolike.
3. Odrediti simetriju kristalnih poliedara.
4. Prepoznati kristalnu formu.
5. Nacrtati stereografske projekcije.
6. Prepoznati fazu na temelju rendgenograma praha korištenjem baze podataka.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. definicija minerala, trodimenzionalna periodična građa, kristalna rešetka, jedinična ćelija, kristalni sustavi
2. morfologija, elementi simetrije kristalnih poliedara, kristalna forma, habitus, zona
3. zakon o stalnosti kutova, sferna projekcija, stereografska projekcija, Wulffova mreža
4. zakon o racionalnom odnosu parametara, označavanje ploha i smjerova na kristalu
5. kristalne klase, Herman-Mauginova simbolika i nazivi klasa, opća forma
6. forme kubičnog sustava prikazane na primjeru tri kristalne klase (holoedrija, tetraedarska i pentagonska hemiedrija)
7. forme u ostalim sustavima, tetragonski (holoedrija) i heksagonski sustav (holoedrija, romboedarska hemiedrija)
8. holoedrije rompskog, monoklinskog i triklinskog sustava, problemi određivanja simetrije
9. definiranje kristalnih struktura, koordinate atoma, elementi simetrije fine strukture
10.-11. Bravaisove rešetke, prostorne grupe, internacionalne kristalografske tabele
12. ovisnost struktura o kemijskim vezama, koordinacijski broj i koordinacijski poliedri, izomorfija, polimorfija
13. kristali mješanci, eksolucija, kristalni defekti
14.-15. difrakcija rendgenskih zraka na kristalima, Braggov zakon, Laueove jednadžbe, princip određivanja dimenzija jedinične ćelije

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, kolokviji koji uz teoretski dio uključuju i rad s modelima kristala, domaće zadaće

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit koji temeljen na određivanju simetrije kristalnih poliedara, usmeni ispit, ocjena uključuje i uspjeh na kolokvijima i domaće zadaće
Literatura:
  1. Slovenec, D. (2014): Opća mineralogija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
  2. W. Borchardt-Ott: Crystallography, Springer Verlag, Berlin 1995.
  3. C. Klein: Mineral Science, Wiley, New York, 2002.
  4. W.D. Nesse: Introduction to Mineralogy, Oxford University Press, Oxford, 2000.
  5. H.-R. Wenk, A. Bulakh: Minerals, Their Constitution and Origin, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Darko Tibljaš:

    Konzultacije uživo su moguće u terminima nakon nastave, a osim toga on-line i uživo prema dogovoru.

    Lokacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 12 od 12
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Početak nastave Objavljeno 4. 10. 2022. u 10:07  ( Petra Schneider )
[^] Ispitni rok 21.9.2022. Objavljeno 20. 9. 2022. u 10:28  ( Ena Topalović )
[^] ISPITI iz kolegija kod prof. Tibljaša u ljetnom ispitnom roku Objavljeno 15. 6. 2022. u 13:58  ( Zvonka Gverić )
[^] ISPITI kod prof. Tibljaša u izvanrednom ispitnom roku Objavljeno 12. 4. 2022. u 12:12  ( Zvonka Gverić )
[^] Početak nastave Objavljeno 1. 10. 2021. u 14:24  ( Petra Schneider ) Uređeno: 1. 10. 2021. u 14:27  (Petra Schneider)
[^] ISPITI kod prof. Tibljaša u ljetnom ispitnom roku Objavljeno 16. 6. 2021. u 13:08  ( Zvonka Gverić )
[^] Kolokvij Objavljeno 12. 1. 2021. u 17:21  ( Petra Schneider )
[^] Predavanja Objavljeno 3. 11. 2020. u 12:59  ( Petra Schneider ) Uređeno: 3. 11. 2020. u 13:00  (Petra Schneider)
[^] Početak nastave Objavljeno 12. 10. 2020. u 11:35  ( Petra Schneider ) Uređeno: 12. 10. 2020. u 11:35  (Petra Schneider)
[^] Početak nastave Objavljeno 1. 10. 2018. u 08:36  ( Darko Tibljaš )
[^] I. termin vježbi Objavljeno 25. 10. 2017. u 12:44  ( Frane Marković )
[^] Nastavni materijali - prezentacije Objavljeno 31. 10. 2014. u 11:57  ( Darko Tibljaš )