Uvod u spektralnu analizu

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u spektralnu analizu

Šifra: 199946
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević
Izvođači: Helena Latečki , mag. phys.-geophys. - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studente za primjenu temeljnih alata spektralne analize, posebno pri obradi geofizičkih vremenskih nizova.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Vrste podataka. Fourierov red, njegov kompleksni oblik. Fourierov integral. Inverzna Fourierova transformacija. Spektar gustoće energije. Funkcija autokorelacije i njezina veza sa spektrom gustoće energije. Svojstva fizikalnih sustava s obzirom na frekvenciju, frekvencijska karakteristika. Diracova delta funkcija, osnovna svojstva i primjena. Funkcija češlja i njezin Fourierov par. Digitalno filtriranje, integral konvolucije, idealni niskopropusni filter. Filtriranje diskretnih podataka. Trend. Uzorkovanje i aliasing. Teorem o uzorkovanju. Uzorci konačne duljine.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje.
2. Vrste podataka.
3. Fourierov red, njegov kompleksni oblik.
4. Fourierov integral.
5. Inverzna Fourierova transformacija. Kompleksni oblik.
6. Spektar gustoće energije. Funkcija autokorelacije i njezina veza sa spektrom gustoće energije.
7. Svojstva fizikalnih sustava s obzirom na frekvenciju, frekvencijska karakteristika.
8. Diracova delta funkcija, osnovna svojstva i primjena.
9. Funkcija češlja i njezin Fourierov par.
10. Digitalno filtriranje, integral konvolucije, Idealni niskopropusni filter.
11. Rekurzivni filtri. Trend. Filtriranje diskretnih podataka.
12. Uzorkovanje i aliasing.
13. Teorem o uzorkovanju.
14. Uzorci konačne duljine.
15. Kolokvij.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi i analiza primjera.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija. Izvodi jednadžbi. Rješavanje zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, riješena zadaća. Kolokvij i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješeni zadatak i kratki izvještaj, pohađanje predavanja.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij i usmeni. Konačna ocjena iz kolegija dobiva se kao srednjak ocjena iz kolokvija te usmenog ispita.
(Studentima koji iz kolokvija dobiju ocjenu izvrstan (5), ocjena će se priznati kao konačna ocjena kolegija. Studentima koji iz kolokvija dobiju ocjenu vrlo dobar (4), ocjena će se priznati kao konačna ocjena kolegija ili mogu odgovarati za višu ocjenu. Studentima koji iz kolokvija dobiju ocjene manje od vrlo dobar, one će se uzeti u obzir na usmenom dijelu ispita. Konačna ocjena kolegija će biti generirana kao srednjak ocjena kolokvija i usmenog ispita.)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematičke metode fizike 1
Odslušan : Matematičke metode fizike 2

Polaganje predmeta :
Položen : Matematičke metode fizike 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti