O djelatniku

prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4877 707
Telefon kućni:233
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://www.pmf.unizg.hr/bz/znanost/grupa_za_slatkovodne_alge
URL službenih stranica na Webu: https://www.pmf.unizg.hr/biol
Zavod/služba: Botanički zavod
Godina diplomiranja:1981.
Godina magistriranja:1984.
Godina doktoriranja:1993.
Na zavodu od:1980.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Konzultacije

prema dogovoru

Životopis

DATUM i MJESTO ROÐENJA: 12. kolovoz 1956, Zagreb

ŠKOLOVANJE:

Osnovno (I. Cankar), srednjoškolsko (IV gimnazija) i visokoškolsko (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek) obrazovanje stekla u Zagrebu.

OCJENSKI RADOVI:

 • Doktorska disertacija,1993: Perifitonske alge i njihova povezanost sa sedrenjem u lotičkim biotopima Plitvičkih jezera. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu: 1-199. (mentori: prof. dr. S. Golubić, Boston University, USA; prof. dr. D. Gucunski, Pedagoški fakultet, Osijek)
 • Magistarski rad, 91984: Interakcijsko djelovanje brzine strujanja vode i organskog onečišćenja na naseljavanje dijatomeja u perifitonskim zajednicama. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu: 1-135. (mentor - prof. dr. B. Stilinović, PMF, Zagreb)
 • Diplomski rad, 19.03.1981: Algološka istraživanja u protočnim i jezerskim biotopima Plitvičkih jezera. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu: 1-60. (mentor prof. dr. Zlatko Pavletić), profesor biologije
 • Diplomski rad, 24.03.1981: Algološka istraživanja u protočnim i jezerskim biotopima Plitvičkih jezera. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu: 1-60. (mentor prof. dr. Zlatko Pavletić), diplomirani inženjer biologije

SPECIJALIZACIJE I STUDIJSKI BORAVCI:

Višemjesečni

 • 2016./2017. Chengdu Institute of Biology, China
 • 2015. Chengdu Institute of Biology, China
 • 2004./2005. Boston University and Woods Hole; USA
 • 1985. do 1992. provela sam u suradnji sa znanstvenicima IRB-a te europskim i američkim stručnjacima koji su boravili u ovoj instituciji baveći se interdisciplinarnim pristupom taloženju sedre (Plitvička jezera)

Do mjesec dana

 • 2016. ETH, UZH i EAWAG, Zürich, Switzerland
 • Ä2011., 2013. 2016. Chengdu Institute of Biology, China
 • 2006. University of Debrecen, School of Independent Faculty, Faculty of Science, Department of Hydrobiology, Hungary
 • 2006. Freie Universität Berlin and Belin Botanical Garden, Germany
 • 2005. and 2006. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Danube Research Station of the Hungarian Academy of Sciences, GOD, Hungary
 • 2004. and 2005. - Limnos and Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenia
 • 1998. - Berlin Adlershof - Research Center, Berlin, Germany
 • 1997. - UFZ - Centre for Enviromental Research Leipzig-Halle, Leipzig, Germany
 • 1996. - Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany
 • 1995. - Adult Education Centre & Deutsches Museum, München, Germany

A. ZNANSTVENA DJELATNOST

1. Znanstveni radovi = 67

  1. Znanstveni radovi u časopisima s međunarodnom recenzijom:
 • citiranim u Current Contents - 29
 • citiranim u Science Citation Indeks - 12
 • citiranim u ostalim bazama - 16
  1. Znanstveni radovi u časopisima s domaćom recenzijom - 3
  2. Znanstveni radovi u zbornicima skupova
 • s međunarodnim recenzijom - 1
 • s domaćom recenzijom - 8

2. Projekti

2.1. Voditeljica međunarodnih ili bilateralnih projekta = 19

2.2. Voditeljica domaćih projeakta = 8

2.3. Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata: = 57 (7 međunarodnih)

3. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima - kongresna saopćenja: 91

   3.1. Sudjelovanje na međunarodnim skupovima = 49

   3.2. Sudjelovanje na domaćim skupovima = 42

 • Osobno održala 27

4. Pozvana predavanja - 3

4. Pozvana predavanja - 48

            4.1. Pozvana predavanja na međunarodnom skupu = 31 (7 na znanstvenom skupu)

            4.2. Pozvana predavanja na domaćem skupu = 17

5. Međunarodna suradnja

Međunarodnu suradnju započinje 1985. godine kao suradnik na NSF grant JF-800: Studij porijekla i dijageneza sedrenih naslaga (Glavni istraživači: prof. dr. S. Golubić, Boston University, USA i dr. D. Srdoč, IRB, Zagreb). Uspješnost projekta i suradnje rezultirala je novim međunarodnim projektom 1988. godine US-YU JOIN PROJECT PN 543 (glavni istraživač prof. dr. S. Golubić, Boston University). Navedena suradnja, koja kontinuirano traje i danas, izuzetno je doprinijela sustavu obrazovanja i odgoja mladih hrvatskih znanstvenika posebice u području algologije i geologije u Hrvatskoj. Niz godina razvija suradnju kroz bilateralne projekte sa Slovenijom (3 projekta), Makedonijom (1 projekt), Mađarskom (4 projekta) te NR Kinom (2 projekta). Bogata međunarodna suradnja rezultirala je i znanstveno-edukativnim EU projektima (8 i 9) s područja limnologije (QUALY i SEE-ERA.NET) vezanim za edukaciju studenata Zagrebačkog Sveučilišta na međunarodnim europskim sveučilištima. Zahvaljujući bogatoj međunarodnoj suradnji ostvarila je i niz bilateralnih sveučilišnih dogovora oko međunarodne razmjene studenata i nastavnog osoblja u okviru ERASMUS programa za razdoblje 2009.-2013. U ak. godini 2010./2011. nizom aktivnosti i bogatom suradnjom s Chengdu Institute of Biology, NR Kina, pridonijela je potpisivanju Memoranduma o znanstveno-nastavnoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za znanost i tehnologiju Provincije Sichuan (Science and Technology Department of Sichuan Provicne). Rezultat bogate suradnje s NR Kinom je i potpisan Sporazum o osnivanju Hrvatsko-kineskog zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša 2014. godine.

6. Članstvo u znanstvenim i stručnim društvima (funkcije)

domaća

 • Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa od 2014.
 • Hrvatsko botaničko društvo (od 2002. – član Nadzornog odbora, – član algološke sekcije
 • Hrvatskog ekološkog društva od 1979. (blagajnik: 1980.-1984.; 1986.-1998.i 2004., član Malog vijeća 1996-2007, član suda časti)
 • Hrvatskog biološkog društva od 1977. (blagajnik:1980.-84.; 1987.-1998.; član Malog vijeća od 1980-2003; član Velikog vijeća od 1980 - 2009)
 • Narodne tehnike Hrvatske od 1979 do 1991.
 • član Republičkog povjerenstva Pokreta "Znanost mladima" od 1979. (tajnik 1987.-1996.)
 • Član Državnog povjerenstva za biologiju “Znanost mladima” današnji naziv Državno natjecanje/smotra biologije (tajnik 2003. - 2005, predsjednica 2011., 20113., 2014.)

međunarodna

 • član europske organizacije ICYEER od 1993.-2001.
 • član International Association for Danube Research (IAD) od 1996.
 • dopredsjednik Nacionalnog odbora UNESCO MAB program od 2002.
 • član British Phycology Society od 2002.
 • Federation of European Phycological Societies (FEPS)

7. Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa

 • znanstvenog odbora Hrvatskog botaničkog društva, Primošten, 2016.
 • organizacijskog odbora XII Kongresa biologa Hrvatske, Sveti Martin 2015.
 • organizacijskog odbora XII Kongresa biologa Hrvatske, 2014.
 • znanstvenog odbora 4. Hrvatski botanički kongres, Split, 2013.,
 • organizacijskog odbor 5. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 18.-21. svibnja 2011.
 • znanstvenog odbora X Kongresa biologa Hrvatske, Osijek, 2010.
 • znanstvenog odbora 3. Hrvatski botanički kongres, Murter 2010.
 • znanstvenog odbora IX Kongresa biologa Hrvatske, Rovinj, 2006.
 • znanstvenog odbora VIII Kongresa biologa Hrvatske, Zagreb, 2003.
 • organizacijskog odbora VII Kongresa biologa Hrvatske, Hvar 2000.
 • organizacijskog odbora VI Kongresa biologa Hrvatske, Opatija, 1997.
 • organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa «Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina», 1996.
 • organizacijskog odbora Simpozija «Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta», 1995.
 • organizacijskog odbora Simpozija «NP Kornati-Prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje», 1995.
 • organizacijskog odbora Kongresa "Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja", 1995.
 • organizacijskog odbora II jugoslavenskog simpozija mikrobne ekologije, 1990.
 • organizacijskog odbora Simpozija "NP Krka ‑ stanje istraženosti i problemi zaštite ekosistema", 1990.
 • organizacijskog odbora II Kongresa ekologa Jugoslavije, 1979.   

8. Recenzent

Radova u znanstvenim časopisima

 • preko 60 radova s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
 • 40 radova u međunarodnim časopisima (Journal of African Earth Sciences, Freshware Biology, Parlar Scientific publications, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Biologia, Archiv fur Hydrobiology:Large Rivers, Periodicum Biologorum, Natura Croatica, Acta Botanica Croatica, Acta Biologica Slovenica, Ecotoxicology, Journal of African Earth Sciencesi dr.)
 •  2 radova u domaćim časopisima (Šumarski list, Ribarstvo, Vodoprivreda i sl.)
 •  4 znanstvena projekta prijavljenih MZOS-u

Znanstvene knjige

 • Simmons Ian G. Globalna povijest okoliša - Od 10 000. pr. Kr. do 2000. n. Kr. S engleskog preveo Lalović D. 2010. Disput d.o.o. ISBN 978-953-260-115-2

Školskih udžbenika i priručnika

 • udžbenik i radna bilježnica Priroda 5; autori: Džapo J., Tonšetić J. i L. Zadražil. 2000. Profil
 • udžbenik i radna bilježnica Priroda 6; autori: Bošnjak V., Bule R., Seljanec V. i J. Tokić. 2000. Profil
 • udžbenik i radna bilježnica Biologija 7; autori: Džapo J., Tonšetić J. i L. Zadražil. 2003. Profil
 • udžbenik Razvoj živog svijeta i radna bilježnica Biologija biljaka i životinja za 7 razred; autori: Papac M. i Pintar G. 2003. Profil
 • udžbenik za drugi razred gimnazije Biologija 2, Monera, Protisti, Gljive, Biljke: Autori: i Mayr Radonić M., Veček Šimunović S. Šeparović Markota Z., 2002. Profil
 • priručnik za nastavnike/nastavnice biologija za treći razred gimnazije Biologija 3 priručnik; autori: Kuhar V, Pevalek-Kozlina B. i O. P. Springer. 2003. Profil

9. Nagrada/priznanje

 • nagrade:    

a) „Brdo“ prva nagrada studenata Biološkog odsjeka PMF-a za najboljeg nastavnika 2009. godine

b) Prva nagrada Sveučilišta grada Zagreba, 1978. godine

c) za osvojeno II mjesto na Republičkom natjecanju u okviru programa "Nauku mladima", 1972.

 • priznanja:  

a) zlatna plaketa povodom 35. godišnjice Hrvatskoga ekološkog društva, 2004. godine

b) priznanje studenata PMF za uložen trud, strpljenje i najbolje namjere u predavanju, znanstvenoj djelatnosti i odnosu prema studentima, 2009. godine

c) studentske udruge BIUS, 2009. godine

d) Narodne tehnike Hrvatske kao stručnom voditelju na III omladinskom kampu "N. Tesla", Gospić, 1981. godine

e) za sudjelovanje na II jugoslavenskom susretu mladih istraživača, 1981. godine

10. Cjeloživotno obrazovanje

Jednodnevne radionice:

 1. Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - Metodologija provedbe ankete za izradu standarda zanimanja, MZOS, Zagreb, 16. 07.2015.
 2. Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - Metodologija za izradu standarda zanimanja, MZOS, Zagreb, 3. 11.2015.
 3. Upravljanje inovacijama i transfer tehnologije, SuZ 21.03.2013.
 4. Financiranje inovativnog istraživanja i razvoja, SuZ 21.02.2013.
 5. Ulazak Hrvatske u EU – kako dobiti bespovratna sredstva?, Institut za menadžment. 2013.
 6. Predstavljanje Sedmog okvirnog programa (FP7) za znanstvenike iz biotehničkih i prirodnih znanosti - napredna razina, SuZ, 25.04.2012.
 7. Kako akreditirati uzorkovanje, Hrvatski zavod za norme, Zagreb 26.11.2012.
 8. Radionica o FP7 natječaju REGPOT 2009-1 u programu Capacities: Research Potential, Hrvatski institut za tehnologiju, 31.10.2008.

Višednevne radionice:

 1. Metodološko osposobljavanje za provedbu HKO-a, provedeno kroz tri trodnevne radionice: Motivacijski modul (04. - 06.09.2015.), Metodologijski modul (25.-27.09.2015.), Modul primjene (01-03.10.2015.) Marija Bistrica.
 2. Priprema projekata UNIZG za prijavu na „Project Pipeline“ MZOŠ, pripremna metodološka radionica, RAZBOR Zagreb, 16 - 17. 11. 2011.
 3. Tečaj verbalne i neverbalne komunikacije, Logos Moda j.d.o.o. za poduku, 10.-20. ožujak 2013.

Višemjesečni tečajevi s postignutom diplomom ili certifikatom:

 1. Tečaj standardnog kineskog jezika (početnički), Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu, 2014.
 2. Tečaj znakovnog jezika, 1. stupanj, 2013.; 2. stupanj, 2014.; 3. stupanj, 2015.
 3. Voditelj/ica za izradu i izvedbu projekta za EU fondove, Institut za menadžment-Učilište za poslovno upravljanje, Zagreb 19.03.-1.07.2013.
 4. Izrada online tečaja pomoću Moodle-a, CARNET, 1. 02.- 14. 03. 2012.

B. NASTAVNA DJELATNOST

1. Autorstvo internih skripata = 4

 • Plenković-Moraj, A. 2010: Alge – koliko ih poznajemo? Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. p.p. 1-187.
 • Plenković-Moraj, A. 2004: Sistematika i biologija alga i gljiva. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. p.p. 1-87.
 • Plenković-Moraj A. i M. Gligora. 2001: Sistematika alga i gljiva. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. p.p. 1-21.
 • Plenković-Moraj A. 1995: Sistematika Thallophyta. Biološki odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. p.p. 1-40

2. Mentorstvo

 • diplomskih radova = 22
 • magistarskog rada = 4
 • doktorata = 11
 • završnih preddiplomskih seminara = 12

3. Nastava

Dodiplomska, preddiplomska i diplomska

 1. Od 1981. do 2000. praktikumi iz kolegija Thallophyta (0+2; 0+2) i Specijalna botanika I (0+2; 0+0). Od 2000. kolegij Thallophyta preimenovan u Alge i gljive, a Specijalna botanika I u Biologija alga i gljiva
 2. Od 1985. do danas sudjelujem u izvođenju Terenske nastave u Rovinju/Puli (120 sati: botaničari-zoolozi) za studente II godine Biološkoj odsjeka
 • Od 1994. do 2000. predavanja i praktikumi iz kolegija Thallophyta (1+2; 1+2) za smjerove profesor biologije i dipl. ing. ekologije te iz kolegija Specijalna botanika I (2+2;0+0) za smjer profesor biologije-kemije te predavanja i praktikumi izbornog kolegija Specijalna botanika I (2+3; 0+0) za smjer diplomirani inženjer biologije smjer: molekularna biologija
 • 1995.- 2005. predavanja i praktikumi iz kolegija Ekologija slatkovodnih alga (0+0; 2+1) za studente II godine Biološkog odsjeka
 • 2005.-2010. predavanja iz kolegija: Botanika (4+4+0; Nikolić T. i Plenković-Moraj A.) i Ekologija protista (2+2+0; Plenković-Moraj, Matoničkin Kepčija), Terenska nastava Znanosti o okolišu (2. godina, 120 sati: geolozi, geografi i biolozi), Ekologija protista (0+0; 2+1) za studente II godine Biološkog odsjeka
 • 2005. – do danas predavanja/seminari/terenska nastava:

Protista (2+3+1) za studij Znanosti o okolišu (Plenković-Moraj. A.-Matoničkin Kepčija R./Primc-Habdija B.)

Alge i gljive (2+0+2) integrirani preddiplomski i diplomski studijski program biologija-kemija,

Plankton slatkih voda (2+2+0) diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode: Plenković-Moraj A i M. Špoljar/Primc-Habdija B.),

Primijenjena algologija (1+2+1) diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija modul Botanika,

Mikrobiologija ekosustava (2+1+0) 3. godina preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarskom fakultetu,

Terenska nastava iz bioraznolikosti protista i beskralješnjaka (0+8+0;: botaničari+zoolozi) za studente II godine Biološkoj odsjeka integralni preddiplomski i diplomski studij biologija-kemija

Laboratorijska stručna praksa (0+4+0) preddiplomski studij Biologija

e-kolegij: Alge- Koliko ih poznajemo

Poslijediplomska nastava/doktorski studij

 • 1996.-2005. na poslijediplomskom znanstvenom studiju Prirodnih znanosti, Biologija-ekologija: Fitoplankton i mikrofitobentos slatkovodnih ekosistema (15+0+5)
 • 2005./2006. na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz Prirodnih znanosti područje Biologija: Primc-Habdija B., Plenković-Moraj A., Ternjej I. Plankton u jezerskim ekosustavima (15+5+10) i Primc-Habdija B., Plenković-Moraj A. Perifiton u slatkovodnim ekosustavima (15+5+10)
 • 2007. - danas Alge u biološkoj valorizaciji slatkovodnih ekosustava (15+0+5)

Rezultati studentske ankete

U razdoblju 2008.-2014. prema provedenim studentskim anketama prosječna ocjena za sve anketirane kolegije iznosi 4,78, a visoki prosjek imala sam i tijekom posljednjih 17 godina koliko je ankete provodio i sam PMF.

C. STRUČNA DJELATNOST

1. Znanstveno-stručni radovi i studije - 144

 1. Stručne knjige/poglavlja = 11
 2. Stručni radovi u časopisima = 9
 3. Poglavlja u studijama i elaboratima = 124

2. Ostale stručne aktivnost

Upravno organizacijske aktivnosti na razini Biološkog odsjeka PMF-a

 1. Koordinator BO u vođenju projektnog prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2014.)
 2. Koordinator BO u vođenju projektnog prijedloga HORTUS (2013.)
 3. Član radne skupine za izradu Strategije razvoja Biološkog odsjeka 2013.-2018. (2013.)
 4. Koordinator BO u pripremi dokumenta Dimenzioniranje - priprema za arhitektonsko-urbanistički plan izgradnje BGG objekta PMF-a na Horvatovcu (2012.)
 5. Pročelnik Biološkog odsjeka PMF-a (2004.-2006.)
 6. Zamjenik pročelnika Biološkog odsjeka PMF-a (2000.-2002.)
 7. Studentski voditelj smjera profesor biologije na Biološkom odsjeku (1999.-2003.)
 8. Voditelj studenata II godine Biološkog odsjeka svih smjerova (1996.-1999.)
 9. Član Kolegija Biološkog odsjeka (2000.-2006.)
 10. Voditelj povjerenstva za kapitalnu opremu BO (2000.-2005.)
 11. Voditelj povjerenstva za izradu pravilnika BO (2004.)
 12. Član Povjerenstva za izradu pravilnika BO (2013./2014.)
 13. Studentski voditelj smjera profesor biologije na Biološkom odsjeku (1999.-2003.)
 14. Voditelj studentima II godine Biološkog odsjeka svih smjerova (1996.-1999.)
 15. Koordinator za terensku nastavu Biološkog odsjeka (1996.-2001.)
 16. Član Povjerenstva za terensku nastavu na II godini Biološkog odsjeka (1995.-2002.)
 17. Član Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka na Biološkom odsjeku PMF-a (1993./94.; 2001./02.; 2002./03.; 2005./06.)
 18. Zapisničar Strukovnog vijeća Biološkog odsjeka (1990.-1995.)

Upravno organizacijske aktivnosti na razini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

 1. v.d. prodekan PMF-a za izgradnju i razvoj (2010.-2012.)
 2. Prodekan PMF-a za izgradnju i razvoj (2006.-2010.)
 3. Voditelj povjerenstva za izradu ustroja radnih mjesta PMF-a (2006.)
 4. Voditelj povjerenstva za kapitalnu opremu PMF-a (2000.-2005.)
 5. Član povjerenstva PMF-a za izradu statuta i ustroja (2004.)
 6. Predstavnik Biološkog odsjeka u Povjerenstvu za nastavu na PMF-a (2001.-2006.)
 7. Koordinator za terensku nastavu PMF-a (1996.-1999.)
 8. Član Stambene komisije OOUR-a Prirodoslovni odjeli PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (1990.-1992.)

Upravno organizacijske aktivnosti na razini Sveučilišta u Zagrebu

 1. Stručni savjetnik u Natječaju za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever, naručitelja Sveučilišta u Zagrebu, 2014.
 2. Član sveučilišne Radne skupine za izradu Strategije prostornog i funkcionalnog razvoja SuZ-a do 2025. (2013.-2014.)
 3. Član sveučilišnog Povjerenstva za donošenje prostornog i investicijskog plana (2006.-2012.)
 4. Član Vijeća prirodoslovnih područja Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2009.)
 5. Član sveučilišne Radne grupe za uspostavu Sjevernog Kampusa (2006.-2014.)

Ostale javne aktivnosti

 1. Predsjednica Državnog povjerenstva natjecanja iz Biologije (2011., 2013., 2014.)
 2. Član odbora Ministarstva kulture RH „Nagrada Ivo Horvat“ (2008.-2010.)
 3. Potpredsjednik Nacionalnog odbora Hrvatskog povjerenstva za UNESCOv program MAB (2002.-2007.)
 4. Predsjednik povjerenstva MZOŠ-a za verifikaciju osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika (2003.-2005.)
 5. Stručni voditelj mladih istraživača Hrvatske na Europskim natjecanjima (1993.-2001.)
 6. Član europske organizacije International Competition YEER (1993.-2001.)
 7. Tajnik Državnog povjerenstva za biologiju “Znanost mladima” (1979.-2005.)
 8. Blagajnik Hrvatskog biološkog društva (1996.-1998.)
 9. Blagajnik Hrvatskog ekološkog društva (1980.-1984.; 1987.-1998.)
 10. Sudjelovanje u obrazovnim i znanstvenim emisijama HRT-a
 11.  Recenzent znanstvenih časopisa (domaćih i međunarodnih) od 2000.
 12.  Razvijanje međunarodne suradnje

 

Načela i ciljevi budućeg istraživačkog, stručnog i nastavnog rada

Uklapajući se u strategiju istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, i nadalje ću raditi na pokretanju i provođenju znanstvenih istraživanja na području slatkovodne algologije kroz intenziviranje internacionalne veze među algolozima i korisnika rezultata istraživanja u RH te implementaciji aktualnih istraživanja u nastavne procese. Kao voditelj grupe za slatkovodnu algologiju zajedno sa svojim mlađim suradnicima radit ćemo na:

 • osiguravanju sredstava za financiranje istraživačkih projekata s različitih izvora (EU fondova, Kineske akademije znanosti, MZOŠ-a, bilateralnih suradnji ili mreža mobilnosti) s ciljem otvaranja novih radnih mjesta doktoranada ili za postdoktorska istraživanja domaćih, ali i inozemnih znanstvenika. Također ćemo i nadalje nastaviti s uključivanjem izvrsnih studenata diplomskih studija (mogućih budućih znanstvenih novaka i asistenata) u istraživanja
 • na intenzivnijem objavljivanju prepoznatljivijih rezultata istraživanja u međunarodnim znanstvenim časopisima
 • na razvoju sveobuhvatnog, interdisciplinarnog i otvorenog istraživačkog okružja stvaranjem učinkovitih istraživačkih skupina kako unutar tako i između zavoda Biološkog odsjeka PMF-a te intenzivirati povezivanja sa sveučilištima u zemljama EU i uže regije
 • poboljšavanju istraživačke infrastrukture u smislu opremanja i modernizacije laboratorija kroz infrastrukturne projekte
 • provođenju samovrednovanja kvalitete istraživanja i diseminacije znanstvenih rezultata te se pripremati za akreditacijsko vrednovanje od nezavisnih domaćih i inozemnih akreditacijskih agencija
 • na osposobljavanju i usavršavanju mladih suradnika kroz poticanje i promicanje njihove samostalnosti i digniteta znanstvene, ali i nastavne prepoznatljivosti kroz unapređenje i usavršavanje kvalitete postojećih i novih kolegija (upravljanje projektima i dr.) te daljnjeg razvoja e-učenja
 • razvoju stručnih djelatnosti kroz studije, elaborate i projekte
 • na svim oblicima popularizacije primijenjenih istraživanja iz algologije

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

 1. 2017.-2019. Cooperation Research on Monitoring Technologies Based on the Ecosystem Services for World Natural Heritage Sites Voditelji projekta: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) i prof. dr. Sun Geng (CHINA)
 2. 2016.-2017. Cooperation Research on Monitoring Technologies Based on the Ecosystem Services for World Natural Heritage Tourism Sites. Chinese Academy of Science, President's International Fellowship Initiative (PIFI)
 3. 2016. Applied Use of Cyanobacteria and Green Algae from Jiuzhaigou Valley as Indicators of Water Quality and Ecological Status: Sampling, Analysis and Ecological Remarks. Voditelji projekta: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) i prof. dr. Sun Geng (CHINA)
 4. 2015.-2016. Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira – EkoRaMa. ESF EU fund - HR.3.1.15-0017
 5. 2015.-2016. Alge kremenjašice - deskriptor ekološkog stanja Plitvičkih jezera RH. ESF EU fund - HR.3.2.01-0342 (voditelj/mentor)
 6. 2015. Diatoms - ecological status indicators of Jiuzhaigou Valley, Chinese Academy of Science, President's International Fellowship Initiative (PIFI)
 7. 2014. Projekt razvoja e-kolegija: Alge-koliko ih poznajemo? Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (SRCE)
 8. 2011.-2013. Application of phytobenthos in water quality assessment in karstic waters of Croatia and China; voditelji projekta: prof. dr. Ning Wu (CHINA) i prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2044
 9. 2012.-2014. Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u jezerima Dinaridske ekoregije - ESV Plenković. Koordinator i glavni voditelj prof. dr. Zlatko Mihaljević. Za fitoplankton i fitobentos voditelj: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj
 10. 2011.-2012. Uloga obraštajne zajednice alga i mahovina u fitogenoj sedri NP Krka 02-298/1-2011JN, Klasa 640 02/11-01/1, ur. broj 251-58-201-11-280;
 11. 2010.-2012.Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network - EU Strategy for the Danube Region. University of Debrecen, Hungary. EU fundation. Dr. Alex Sándor Nagy (HU) & član prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)
 12. 2009.- 2011. Application of benthic diatoms in water quality assessment according to the EU-WFD in karstic creeks of Croatia and Hungary (Hungarian-Croatian bilateral project); voditelji projekta: prof. dr. Éva Ács (HU) i prof. dr. A. Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default. aspx?sec =2046
 13. 2009.-2011. Biodiversity and Ecology of Phytoplankton communities in Lake Jiuzhaigou Valley (CHINA) and National Park Plitvice Lakes (CROATIA); voditelji projekta: prof. dr. Ning Wu (CHINA) i prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2044
 14. 2008.- 2011. Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u reprezentativnim slivovima Panonske i Dinaridske ekoregije. Koordinator i glavni voditelj prof. dr. Zlatko Mihaljević. Za fitoplankton i fitobentos voditelj: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj
 15. 2008.-2010. Perifitonske zajednice na sedrenim barijerama i njihova uloga u stvaranju sedre u NP Krka
 16. 2007.-2011. Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske, (MZOŠ 1190000000-1229)
 17. 2007.-2009. European quality standards in limnology education - QUALI. Project ID JEP- 41121-2006. Grand holder prof. dr. Judit Pádisak (HU); voditelj: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http://quali-limn.org; http://medjunarodna.unizg.hr
 18. 2007.-2009. Biodiversity and Ecology of Phytoplankton communities in Lake Ohrid (Macedonia) and Plitvice Lakes (Croatia); (A679007; konto 3211), voditelji projekta: dr. Dafna Gušeska (MAC) i prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2048
 19. 2007.-2009. Comparative studies on Dinophyta species of Hungarian and Croatian running and standing waters” (Hungarian-Croatian project (A679007; konto 3811). Voditelji: dr. István Grigorszky HU) i prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) http:// public. mzos.hr /Default. aspx?sec =2046
 20. 2007.-2008. Toxic cyanobacteria in drinking water sources - problem and sanitation. (SEE-ERA.NET Ref. Nr. 60-1000031-9945, voditelji projekta: prof. dr. Judit Pádisak (HU); dr. Nora Kovach (HU); prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)
 21. 2006.-2008. Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u Hrvatskoj - KVH-Plenković. Voditelj i koordinator prof. dr. I. Habdija. Za fitobentos, makrofita i fitoplankton voditelj prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj
 22. 2005.-2007. Comparative studies on centric diatom (Bacillariophyceae, Centrales) and dinoflagellate species of Hungarian and Croatian large rivers, their reservoirs and lakes (Hungarian-Croatian project/bilateralni projekt A 6790078, voditelji projekta: prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) i prof. dr. Kiss T. Keve (HU)
 23. 2003.-2005. Algal Biodiversity in Border area of Croatia and Slovenia (A 6790078), voditelji: dr. Danijel Vrhovšek (SLO) i prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)
 24. 2002.-2006. Struktura zajednica sedrotvornih alga u krškim vodama Hrvatske (MZOŠ projekt 0119146)
 25. 2001.-2003. Croatian and Slovenian Freshwater Algae - biodiversity, rare and endangered species, extreme biotopes (bilateralni projekt 049.48, voditelji projekta: dr. Danijel Vrhovšek (SLO) i prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj (HR)
 26. 2000.-2002. Freshwater algae of Croatia and Slovenia, voditelji projekta: dr. Danijel Vrhovšek (SLO) i prof. dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR)

Povijest zaposlenja

 1. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju na Biološkom odsjeku PMF-a (2015.)
 2. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na Biološkom odsjeku PMF-a (2009.)
 3. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na Biološkom odsjeku PMF-a (2002.)
 4. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na Biološkom odsjeku PMF-a (1997.)
 5. Izabrana za višeg asistenta u Botaničkom zavodu PMF-a (1995. do 1997.)
 6. Izabrana u znanstveno istraživačko zvanje znanstveni asistent iz područja biologije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu (1987.-1995.)
 7. Pripravnik SIZ-a IV u istom Zavodu (13.12.1985. - 1.02.1987.)
 8. Viši tehničar u Botaničkom zavodu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (8.10.1984.-31.03.1985.; 26.04.-25.10.1985.; 1.11.-13.12.1985.)
 9. Nastavnik biologije (zamjena) SC "N. Tesla" (25.09.-6.10.1984.)
 10. Viši tehničar u Botaničkom zavodu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (1.12.1983.-31.08.1984.)
 11. Nastavnik biologije (zamjena) SC PTT (19.10.-30.11.1983.)
 12. Nastavnik biologije (zamjena) OŠ "V. Nemet" (11.04.- 8.06.1983.)
 13. Nastavnik biologije (zamjena ) POC "B. Ogrizović" (4.11.1982.-15.01.1983.)
 14. Asistent-pripravnik u istom Zavodu (2.11.1981.-1.11.1982.)
 15. Volonter u istom Zavodu (1.06.1981.-2.11.1981.)
 16. Viši tehničar u Botaničkom zavodu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (1.12.1980.-31.05.1981.)