O djelatniku

prof. dr. sc. Ines Radanović

Zvanje: redoviti profesor
Telefon:+385(0)1 6189 701
Telefon kućni:137
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:1988.
Godina magistriranja:1991.
Godina doktoriranja:1996.
Na zavodu od:1989.

Nastava

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

Srijeda 10.00 - 12.00

Životopis

Rođena je 1964. u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu. Godine 1983. upisala je studij biologije, smjer Eksperimentalna biologija na PMF-u u Zagrebu. Diplomirala je 1988. i smjer Profesor biologije. Od 1989. godine je zaposlena u Zoologijskom zavodu kao istraživač te obavlja nastavna zaduženja asistenta vezana uz kolegij Avertebrata. Iste godine upisala je postdiplomski studij prirodnih znanosti, područje biologija, smjer ekologija. Godine 1991. obranila je magistarski rad, a 1996. doktorsku disertaciju uz limnološka istraživanja biocenološke i trofičke strukture makrofaune. U znanstveno-nastavno zvanje docenta u Biološkom odsjeku izabrana je 1997., a u zvanje izvanredni profesor 2007. godine. Od 2001. vodi nastavu uz Katedru Metodika nastave biologije za profesorske smjerove na Biološkom odsjeku te nastavlja sa sudjelovanjem na Terenskoj nastavi iz biološke raznolikosti protista i invertebrata. Na doktorskom studiju suvoditelj je kolegija Biološka klasifikacija voda i funkcionalna organizacija zajednica. Stručno se usavršavala iz područja metodike na Universitat Erlangen, Nürnberg,  Germany. Pod pokroviteljstvom Biološkog odsjeka i Hrvatskog Biološkog društva, a s ciljem unaprjeđenja nastave biologije, idejni je začetnik i pokretač časopisa i raznih aktivnosti, e-učenja i suradnje s nastavnicima biologije Educatio biologiae (EdBi) kao i raznih aktivnosti za učenike Bioznalac.  

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Znanstveni interes od 2007. preusmjeren je na edukacijska istraživanja nastave biologije na svim razinama učenja s  naglaskom izgradnje koncepata, konceptualnog pristupa i aktivne nastave uz iskustveno i istraživačko učenje te uvažavanje kognitivnih razina znanja u ciklusu nastave, odnosno pripremi i evaluaciji nastave.

Nastavlja i ekološka istraživanja makrofaune u ekosustavima kopnenih voda te prati utjecaj cirkadijalnih ritmova i makrofita eutrofnih sustava.

Obavlja poslove i istraživanja uz odvijanje nastavne djelatnosti  matične visokoškolske ustanove i njenog unaprjeđenja.

Sudjeluje u organizaciji i izvedbi programa usavršavanja nastavnika biologije.

Sudjeluje u radu brojnih povjerenstva na državnoj razini vezanih uz nastavu u osnovnim i srednjim školama.

Povijest zaposlenja

2001. do danas - Katedra metodike biologije

Biološki odsjek, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

  • nastava vezana uz Katedru Metodika nastave biologije i edukacijska istraživanja

1989. - 2001. - Laboratorij za invertebrate

Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno matematički fakultet , Sveučilište u Zagrebu

  • nastava uz kolegij Invertebrata te ekološka i limnološka istraživanja trofičke strukture makrofaune bentosa