Predstavljena Hrvatska nacionalna...

Dana 9. prosinca 2019. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti predstavljena je Hrvatska nacionalna zbirka dijatomeja pod vodstvom izv. prof. Marije Gligore Udovič u suradnji s Hrvatskim botaničkim društvom i Nacionalnim parkom Krka.
Hrvatska nacionalna zbirka dijatomeja je kolekcija trajnih mikroskopskih preparata uzoraka dijatomeja sakupljenih na području Hrvatske i prva je institucionalna zbirka algi kremenjašica u Hrvatskoj. Osnovana je 2018. i svojim opsegom predstavlja, u stručnom i znanstvenom smislu, bogatstvo vrsta ovih mikroorganizama na području Hrvatske i neprocjenjiva je baza podataka koja na ovaj način postaje dostupna stručnjacima i široj javnosti, a koja kao dokument ovog vremena čuva informaciju za buduće generacije.
Projekt Dijatomeje rijeke Krke- od izvora do ušća, kao cilj imao je determinaciju i dokumentaciju dijatomeja rijeke Krke te predstavlja ishodišnu ideju i začetak Hrvatske nacionalne zbirke dijatomeja zajedno sa iznimno bogatim radom znanstvenika Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na opisivanju novih vrsta dijatomeja za znanost. Zbirka se nalazi u Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a i predstavlja  kontinuiranu znanstvenu djelatnost slatkovodnih i marinih dijatomologa ovog odsjeka. Za sada broji preko 6000 preparata koji u će u skoroj budućnosti svi biti sistematizirani. Zbirka se i kontinuirano nadopunjuje novim preparatima, a najvažnije tipskim materijalima novih vrsta za znanost koje opisuju djelatnici alogološkog laboratorija te isti više ne odlaze u druge europske zbirke već ostaju u Hrvatskoj, kao nacionalna vrijednost raznolikosti vrsta što one izvorno i jesu.
Djelatnost zbirke smo uz podršku PMF-a usmjerili ka njenoj osnovnoj djelatnosti, a to je trajno čuvanje i omogućavanje pristupa informacijama o ovim iznimno važnim organizmima.
Zbirke poput ove neprocjenjivo su bogatstvo i informacija o biološkim istraživanjima i omogućavaju uvid u raznolikost svojti dijatomeja, bioraznolikosti nekog područja, distribuciju raznolikosti te promjene u vremenu i prostoru koje omogućavaju učinkovitu zaštitu neprocjenjivog prirodnog i vodnog bogatstva Hrvatske.

 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti