Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKOG i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2020. / 2021.
 
NATJEČAJ
UPISNE KVOTE

Uvjeti upisa za akad. god. 2020./2021. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.
Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologija, preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički za akademsku godinu 2020./2021. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku prema sljedećem prema rasporedu:

21. srpnja 2020. -  preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija (PMB)
22. srpnja 2020. – preddiplomski sveučilišni studij Biologija (PB)
23. srpnja 2020. – preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu (PZO)
24. srpnja 2020. – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  Biologija i kemija – smjer nastavnički (IPDBK)

Pristupnici se trebaju pridržavati epidemioloških mjera (pdf)

Pristupnici trebaju doći u Botanički vrt, Marulićev trg 9a (ulaz iz Runjaninove ulice).

Rangirani :

    od 1. do 5. mjesta u 10:00 sati (za sve studije)
    od 6. do 10. mjesta u 10:30 sati (za sve studije)
    od 11. do 15. mjesta u 11:00 sati (za sve studije)
    od 16. do 20. mjesta u 11:30 sati (za sve studije)
    od 21. do 25. mjesta u 12:00 sati (za sve studije)
    od 26. do 30. mjesta u 12:30 sati (za sve studije)
    od 31. do 35. mjesta u 13:00 sati (samo za PB, PMB i IPDBK)
    od 36. do 40. mjesta u 13:30 sati (samo za PB)

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis  gube ga ako se ne upišu u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti (npr. zastoj u prometu) pristupnik obavezno treba nazvati Ured za studente (01 4877 737).  

Za upis je potrebno donijeti

1. UPISNI LIST popunjen obrazac 

2. FORMULAR ZA STUDENTSKU ISKAZNICU popunjen obrazac (BEZ POTPISA) i  
    zalijepljena fotografija formata 3x3,5 cm 

3. POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA UPISA 

Podatci za uplatu:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb
IBAN primatelja: HR5823600001101522208 
Iznos: 350,00 kn 
Model: HR00 i poziv na broj primatelja: 604070-106-O I B 
Opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (Biološki odsjek)

4. RODNI LIST (neovjerena kopija ili ispis iz sustava e-građani)

5. DOMOVNICU  (neovjerena kopija ili ispis iz sustava e-građani)

6. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

7. SVJEDODŽBU O MATURI (neovjerene fotokopije predaju se u rujnu prilikom  preuzimanja  studentske iskaznice)

8. ISPISNICU (ukoliko je student već studirao)

9. Strani državljani i studenti iz EU prilažu: 

10. Pristupnici koji su već studirali:

  • Plaćaju 1. godinu studija punu školarinu, koja iznosi 8.400,00 kn.
  • Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 x 2.800,00 kn).
  • Uplatnicu s plaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

Podatci za uplatu:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

Poziv na broj odobrenja

OPIS POZIV NA BROJ
Školarina -preddiplomski studij 503621-106-O I B 
Školarina - integrirani studij 503627-106-O I B 

Pristupnici su dužni doći na upis osobno.
U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referadaI ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

Dodatna učenikova postignuća

Međunarodna natjecanja i ostala postignuća

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH.

a) Međunarodna olimpijada:

iz prirodoslovlja: EUSO -   European Science Olympiad

                            IJSO - International Junior Science Olympiad

iz biologije: IBO - International Biology Olympiad

iz informatike: IOI - International Olympiad in Informatics; CEOI - Central European Olympiad in Informatics

iz kemije: IChO - International Chemistry Olympiad

iz fizike: IPhO - International Physics Olympiad

iz matematike: MEMO - Middle European Mathematical Olympiad; MEMO ekipno -Middle European Mathematical Olympiad; IMO - International Mathematical Olympiad; EGMO European Girl's Mathematical Olympiad

b) Međunarodno natjecanje:

iz prirodoslovlja, matematike i informatike: ICYS - International Conference of Young Scientists

iz fizike: IYPT- International Young Physicists' Tournament

Potvrde o rezultatima ostalih međunarodnih natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja) pristupnici su dužni dostaviti u Ured za studente Biološkog odsjeka do 3. srpnja 2020. godine.
Status sportaša dokazuje se potvrdom HOO-a. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.

Potvrde se dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

Biološki odsjek, PMF
Ured za studente (referada)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Uz sve potvrde potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac.

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.

U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije. Prilikom upisa na Biološki odsjek originalne potvrde moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni na temelju tih potvrda.

Sve informacije vezane za upis pročitajte na poveznici: https://www.pmf.unizg.hr/oldwww/biol/upisi

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti