U časopisu Scientific Reports, objavljen je znanstveni rad o molekularnim značajkama i bioraznolikosti lažištipavaca (Pseudoscorpiones) podzemnih staništa Hrvatske: "Molecular analyses of pseudoscorpions in a subterranean biodiversity hotspot reveal cryptic diversity and microendemism". Filogenetska analiza obuhvatila je 499 COI sekvenci i 128 morfo vrsta prikupljanih na području Dinarskog krša. Objavljeni rad dio je znanstvenog projekta "DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune, (IP- 2016-06-9988)" financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost (voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Kučinić).

Prva autorica na radu je doktorandica na projektu Dora Hlebec mag. educ. biol. et chem., a u istraživanja su osim djelatnika s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bili uključeni  i dr. sc. Martina Podnar iz Hrvatskog prirodoslovnog Muzeja u Zagrebu i dr. sc. Danilo Harms iz Prirodoslovnog muzeja u Hamburgu (Museum of Nature Hamburg).

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1038/s41598-022-26298-5

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti