U seriji Springer Water izdavača Springer objavljena je znanstvena monografija Plitvice Lakes čiji su urednici izv. prof. dr. sc. Marko Miliša i izv. prof. dr. sc. Marija Ivković u suradnji s djelatnicima Zoologijskog zavoda, Biološkog odsjeka i djelatnika Geografskog odsjeka PMF-a.

U ovom vrijednom djelu, kroz 13 poglavlja, dan je iscrpan pregled povijesnih i recentnih istraživanja ovog fascinantnog sustava krških baražnih jezera. Detaljno je obrađen proces precipitacije kalcijevog karbonata, kao temeljni fenomen, kroz pregled kemizma vode i uloge organizama kao biomedijatora osedravanja. Obrađene su geomorfološke i hidrološke osobitosti područja te dan pregled istraživanja izotopa. Limnološka istraživanja akvatorija Plitvičkih jezera, koja su počela krajem 19. stoljeća te u kojima Zoologijski i Botanički zavod imaju dugu i bogatu tradiciju te opsežan publicistički trag, predstavljena su nizom poglavlja o ekološkim procesima, pojedinim skupinama flore i faune i biocenozama. Posebno se naglašava očuvanost područja i njegov značaj u procjenama utjecaja globalnih promjena. 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti