O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 213
Telefon:+385(0)1 4606 263
Telefon kućni:6263
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za molekularnu biologiju
Godina diplomiranja:1996.
Godina magistriranja:2002.
Godina doktoriranja:2006.
Na zavodu od:1996.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Predmet

Životopis

Nataša (Zagrajski) Bauer (Br. znanstvenika: 243800)

 

Rođena sam 8. kolovoza 1972 u Varaždinu (Hrvatska) gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1991. upisala sam studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1996. završila sam studij i stekla zvanje diplomiranog inženjera molekularne biologije. Iste godine zapošljavam se kao znanstveni novak na Zavodu za molekularnu biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zvanje magistra znanosti molekularne biologije stekla sam 2002. godine, a doktorat iz prirodnih znanosti, polje molekularna i stanična biologija, 2006. godine. Znanstveno zvanje –znanstveni suradnik u polju biologije stekla sam 2009. godine te sam iste godine zaposlena na radno mjesto docenta na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Predajem predmete na dodiplomskoj (Kultura animalnih i biljnih stanica, Osnove genetičkog inženjerstva) i diplomskoj (Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji, Osnove biotehnologije, Biljno inženjerstvo) nastavi. Dodatnu edukaciju i specijalizaciju stekla sam kroz kraće boravke na drugim institucijama i na radionicama. Na Sveučilištu u Marburgu (Njemačka) stekla sam iskustvo u analizi sekundarnih metabolita biljaka visokotlačnom tekućinskom kromatografijom. Prisustvovala sam na radionicama za transformaciju biljaka (New Delhi, India), biološku procjenu rizika (Trst, Italija), bioinformatičke metode u biologiji (Trst, Italija), istraživanje protein-protein interakcija (Split, Hrvatska), i drugdje.

Do sada sam objavila 18 znanstvenih radova u časopisima koje referiraju baze Current Contents, SCI i ISI Proceedings, 3 rada u zbornicima skupova i 2 poglavlja u knjizi. Prema Scopus-u citirana sam 86 puta, a h-indeks mi je 5. Rezultate znanstvenog rada prezentirala sam na 26 domaćih i stranih znanstvenih skupova te na nekoliko popularno-znanstvenih događanja. Mentorirala sam jedan doktorski rad te sam bila pomoćni voditelj ili voditelj više završnih i diplomskih radova i radova za Rektorovu nagradu. Mentorirala sam studentsku praksu za dva strana (IAESTE) studenta. Sudjelovala sam na više znanstvenih projekata i bila voditelj jednog uspješno završenog znanstvenog projekta. Udana sam i imam dvoje djece.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Leljak Levanić D, Horvat T, Martinčić J, Bauer N (2012) A novel bipartite nuclear localization signal guides BPM1 protein to nucleolus suggesting its Cullin3 independent function. PLoS ONE 7(12): e51184. doi:10.1371/journal.pone.0051184

Vuković R, Bauer N, Ćurković-Perica M (2013) Genetic elicitation by inducible expression of β-cryptogein stimulates secretion of phenolics from Coleus blumei hairy roots. Plant science 199-200, 18-28.

Bauer N, Fulgosi H, Jelaska S (2011) Overexpression of phenylalanine ammonia-lyase in transgenic roots of Coleus blumei alters growth and rosmarinic acid synthesis. Food Technology and Biotechnology 49, 24-31.

Bauer N, Kiseljak D, Jelaska S (2009) The effect of yeast extract and methyl jasmonate on rosmarinic acid accumulation in Coleus blumei hairy roots. Biologia Plantarum 53(4), 650-656.