Rok za predaju molbi za ponovni upis...

Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta s potvrdom o uplati odgovarajuće naknade dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr  zaključno do utorka, 6. listopada 2020. godine.

Važno – jedan kolegij – jedna molba + uplata

Molbe predane nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Podaci za uplatu su:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a

Model: 00

IBAN: HR5823600001101522208

Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta

Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta

Iznos: 100,00 kn

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti