Dodatni natječaj za upis na doktorski...

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

DODATNI NATJEČAJ

 

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studiji iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2020./2021., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Doktorski studiji traju tri godine, odvijaju se u skladu s općim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: PMF) te u skladu s akreditiranim studijskim programima.

Pravo upisa mogu ostvariti pristupnici pod određenim uvjetima, i to:

Tekst natječaja!

Obrazac prijave na natječaj

Autor: Zvjezdana Nađ Dujmović
Popis obavijesti