Traži se poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Mitohondrijske podpopulacije i UPRmt u dijabetičkoj kardiomiopatiji". Posao je na 2 godine na puno radno vrijeme.

Poveznica na projekt: https://mef.unizg.hr/znanost/istrazivanje/web-stranice-projekata/projekt-hrzz-sweetmitochondria/

Poveznica na natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8314964.html

Natječaj traje do 8.5.2021., a zainteresirani za više informacija mogu se javiti na sljedeći kontakt:

Filip Sedlić, MD, PhD

Izvanredni profesor / Associate Professor

Katedra za patofiziologiju / Department of Pathophysiology

Medicinski fakultet / School of Medicine 

Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb

Kišpaticeva 12

10 000 Zagreb

Hrvatska / Croatia

Tel: +385-1-236-7293

E-mail: filip.sedlic@mef.hr

Autor: Zvjezdana Nađ Dujmović
Popis obavijesti