PREDAJA MATERIJALA ZA

PDS

VIJEĆE  DOKTORSKOG

STUDIJA

(srijeda-14,00 sati)

KOLEGIJ

(srijeda)

VIJEĆE BIOLOŠKOG ODSJEKA

(srijeda, 12:00)

27.9.21

27.9.21

29.9.21

6.10.21

22.10.21

27.10.21

3.11.21

10.11.21

12.11.21

17.11.21

24.11.21

1.12.21

3.1.22

5.1.22

10.1.22

12.1.22

21.1.22

26.1.22

2.2.22

9.2.22

18.2.22

23.2.22

2.3.22

9.3.22

18.3.22

23.3.22

30.3.22

6.4.22

22.4.22

27.4.22

4.5.22

11.5.22

20.5.22

25.5.22

1.6.22

8.6.22

10.6.22

15.6.22

21.6.22

29.6.22

19.8.22

24.8.22

31.8.22

7.9.22

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti