Prezentacija seminara studenata iz kolegija "Biomarkeri u biomonitoringu onečišćenja okoliša" (Klobučar, Smital, Pavlica, Kopjar) održat će se u ponedjeljak 19. rujna 2022 od 9-11h u Seminaru ZMB na Horvatovcu 102A pred predavačima i drugim studenatima na kolegiju. Pismeni ispit iz kolegija će se održati isti dan od 11-12h u istoj prostoriji.

Autor: Jacqueline Vranić-Hrga
Popis obavijesti