MARINA KUKOLJ – OBRANA DOKTORSKOG RADA

Naslov: Modulacija crijevnoga mikrobioma kvercetinom u štakorskomu modelu alzheimerove bolesti

Modulation of intestinal microbiome with quercetin in the rat model of Alzheimer's disease

 

ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine u 10,00 sati putem online videokonferencije - zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

prof. dr. sc. Jasna Hrenović, PMF, Zagreb

doc. dr. sc. Romana Gračan, PMF, Zagreb

dr. sc. Svjetlana Terzić, znanstvena savjetnica, Hrvatski vetrinarski institut, Zagreb

zamjena: prof. dr. sc. Goran Šimić, Medicinski fakultet, Zagreb

 

Mentor:

prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF, Zagreb

 

SAŽETAK

Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Cilj rada bio je ustanoviti poveznicu između narušene osi crijevna mikrobiota-crijeva-mozak (GBA) i primjene funkcionalne hrane u održavanju mikrobne homeostaze i funkcije središnjeg živčanog sustava (CNS-a) u štakorskom modelu Alzheimerove bolest (AD). Rezultati ukazuju da kvercetin, kao funkcionalna sastavnica hrane, uspješno modulira narušene homeostatske i neuropatološke posljedice primjene aluminijevog klorida i D-galaktoze tijekom 28 dana: uspješno regulira razinu oksidacijskog stresa i antioksidanata vodeći do izravne zaštite neurona; inhibirajući aktivnost AChE smanjuje agregaciju Aβ; održava razinu BDNF povećavajući preživljavanje, rast i diferencijaciju živčanih stanica; smanjuje razinu nitrita, aktivnosti arginaze i proupalnih citokina regulirajući imunoreaktivnost mikroglija stanica i neuroupalu; održava mikrobnu homeostazu i cjelovitost crijevnoga endotela vodeći očuvanju homeostatskih procesa u CNS-u. Višestruki učinci kvercetina potvrđuju da kvercetin jest funkcionalna sastavnica hrane te može biti primijenjen kao alternativni ne-farmaceutski pristup u održavanju zdravlja i dobrobiti crijeva. Promicanjem crijevne mikrobne homeostaze kvercetin omogućuje održavanje funkcionalnosti CNS-a te cjelokupnog organizma.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti