Naslov: Utjecaj 4-hidroksinonenala na HIF-1α i Nrf2 u razvoju zloćudnih tumora dojke Influence of 4-hydroxynonenal on HIF-1α and Nrf2 in development of breast cancer malignancy

 

petak, 30. listopada 2020. godine u 10,00 sati putem online videokonferencije - zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF, Zagreb

dr. sc. Lidija Milković, znan. sur., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

dr. sc. Petar Ozretić, znan. sur., Institut Ruđer Bošković

zamjena: prof. dr. sc. Goran Kovačević, PMF, Zagreb

 

Mentor 1:

prof. dr. sc. Božena Šarčević, Medicinski fakultet, Zagreb

Mentor 2:

dr. sc. Ana Čipak Gašparović, viša znan. suradnica, IRB, Zagreb

 

SAŽETAK

Tumori dojke jedan su od najčešćih uzroka smrtnosti u žena. Budući da tijekom razvoja tumora dolazi do hipoksije, koja potiče stvaranje krvnih žila, te reoksigenacije, tumori rastu u uvjetima povišenog oksidacijskog stresa. Oksidacijski stres djeluje na lipide te uzrokuje lipidnu peroksidaciju. Jedan od produkata lipidne peroksidacije je 4-hidroksinonenal, HNE. HNE može modificirati stanične signalne puteve, čime utječe na rast i diferencijaciju stanica. Cilj ovog rada je ispitati utjecaj HNE-a na HIF-1α i NRF2, transkripcijske faktore koji se mogu aktivirati oksidacijskim stresom. Rezultati upućuju da HNE-a ima najviše u jezgrama trostruko negativnih tumora, dok je NRF2 stabilno eksprimiran, neovisno o stupnju malignosti tumora. HIF-1α ima najnižu razinu u jezgrama kod trostruko negativnih tumora. Za razliku od tumora, stanice strome pokazuju aktivaciju NRF2 povezano s malignošću pripadajućeg tumora, koju prati izrazito niska razina HNE-a. Rezultati upućuju na ulogu HNE-a u interakciji tumora i strome pri čemu se aktivira antioksidacijska zaštita strome.

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti