Naslov: Makrozoobentos kao pokazatelj ekološkoga potencijala umjetnih stajaćica

Macrozoobenthos as an indicator of the ecological potential of constructed lakes

 

 

ponedjeljak, 26. listopada 2020. godine u 12,00 sati putem online videokonferencije - zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Izv. prof. dr. sc. Marko Miliša, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba, Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Zamjena: doc. dr. sc. Marina Vilenica, Učiteljski fakultet, Zagreb

 

Mentor:

prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, PMF, Zagreb

 

SAŽETAK

Makrozoobentos je važna komponenta ekosustava umjetnih stajaćica. Makrozoobentos litorala, a naročito umjetnih stajaćica, relativno je slabo istraživan, ponajviše zbog rubnog položaja ovog staništa u vodenom tijelu koji ga, kao i zajednicu koja ga nastanjuje, čini vrlo promjenjivim. Recentna istraživanja su pokazala da usprkos promjenjivim uvjetima, zajednica makrozoobentosa litorala bogatstvom svojti i svojom raznolikošću odražava okolišne parametre i daje pregled ekološkog stanja ili potencijala vodenih tijela. Testirani su utjecaji čimbenika kao što su fizikalno-kemijska obilježja vode, karakter supstrata, dubina, fluktuacija vodostaja, hidromorfološke promjene i zemljišni pokrov na sastav zajednice makrobeskralješnjaka u litoralu umjetnih stajaćica. Od svih okolišnih parametara dubina je bila najmanje značajna. Najveći utjecaj na sastav zajednica makrozoobentosa u Dinaridskoj ekoregiji su imale fluktuacije vodostaja, a u Panonskoj je to bio udio urbanog područja u slivu. Zajednice Dinaridske i Panonske ekoregije međusobno su se značajno razlikovale zbog različitih fizikalno-kemijskih svojstava vode, geoloških podloga i drugih okolišnih parametara.

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti