Naslov: Utjecaj izmjene E- i N-kadherina na fosforilacijski status beta-katenina i epitelno-mezenhimsku tranziciju u intrakranijalnim meningeomima

The impact of E- and N-cadherin switch on phosphorylation status of beta-catenin and the epithelial-mesenchymal transition in intracranial meningiomas

 

petak, 30. listopada 2020. godine u 14,00 sati putem online videokonferencije

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Izv. prof. dr. sc. Petra Korać, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, Medicinski fakultet, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš, Medicinski fakultet, Zagreb

 

Mentor:

izv. prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus, Medicinski fakultet, Zagreb

 

SAŽETAK

 

Epitelno-mezenhimska tranzicija (EMT) koju karakterizira kadherinska izmjena, odnosno smanjena ekspresija E-kadherina, a pojačana N-kadherina, ima važnu ulogu u mehanizmima invazivnosti i metastaziranja tumorskih stanica. Klasični signalni put Wnt usko je povezan s procesima EMT, te je poznato da prijelaz β-katenina u jezgru može dovesti do EMT. U ovom istraživanju pokazano je da geni sudionici kadherinske izmjene, CDH1 i CDH2 imaju ulogu u progresiji meningeoma te je zabilježena viša ekspresija N-kadherina u odnosu na E-kadherin. Ekspresija transkripcijskih faktora SNAIL, SLUG i TWIST1 u meningeomima bila je izrazito jača od E- i N-kadherina, a SNAIL i SLUG su bili značajno povezani s višim gradusima (p=0,001) ukazujući na njihovu ulogu u progresiji. Viši gradusi bilježe i porast ekspresije ukupnog β-katenina koju prati i porast ekspresije njegovog aktivnog oblika (p=0,000). Istraživanje ove disertacije donosi prve rezultate genetičkih i proteinskih analiza važnih molekula signalnog puta Wnt i EMT te otkiva njihovu ulogu u intrakranijalnim meningeomima. Također, rezultati istraživanja nude smjernice i nove biljege progresije za buduća istraživanja te otkrivaju nove molekularne mete terapeutskih intervencija.

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti