Naslov: Utjecaj epigenetički aktivnih tvari na rast i razvoj eksperimentalnoga tumora zametnih stanica miša in vitro

Impact of epigenetic agents on growth and develompent of experimental mouse germ cell tumour in vitro

 

četvrtak, 5. studenog 2020. godine u 13,00 sati putem online videokonferencije

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš, Medicinski fakultet, Zagreb

prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, PMF, Zagreb

prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

 

Mentor:

izv. prof. dr. sc. Nino Sinčić, Medicinski fakultet, Zagreb

 

SAŽETAK

 

Tumori zametnih stanica (TZS) testisa najčešća su neplastična bolest mlađe muške populacije  s trendom porasta incidencije u Republici Hrvatskoj. Čini se da su inicijacija i progresija TZS  pod izravnim utjecajem okoliša koji često rezultiraju epigenetičkim promjenama. Epigenetičke  promjene su reverzibilne, a mogu biti jatrogeno modulirane epigenetički aktivnim lijekovima.  Cilj disertacije bio je proučiti učinak epigenetički aktivnih molekula iz grupe inhibitora DNA  metilaza, histonskih deacetilaza i inhibitora RNA interferencijskih molekula kao što su redom  5-azacitidin, trihostatin A, valproat, esiOct3/4, esiNanog i esiTrrap na rast i razvoj  eksperimentalnog TZS-a miša u posebnom in vitro modelu. Eksperimentalni TZS in vitro razvijeni su kultiviranjem gastrulirajućeg zametnog cilindra. Zametni cilindri bili su  jednokratno tretirani dva sata po izolaciji te kultivirani u standardnim uvjetima na granici  tekućine i zraka tijekom sedam dana. Tumorska su tkiva analizirana metodama otiska po  Westernu, imunohistokemije, digital droplet PCR i pirosekvenciranja nakon bisulfitne  konverzije DNA na biljege razvojnih procesa. Inhibitori 5-azacitidin, trihostatin A, valproat i  esiOct3/4 izazvali su drastično smanjenje rasta i razvoja tumora potičući apoptozu, smanjujući  populaciju matičnih stanica te inducirajući diferencijaciju. Zaključno, ovo istraživanje dokazalo  je da epigenetički aktivne molekule utječu na proces tumorigeneze djelujući na ishodišne  normalne stanice, ali da imaju i terapijski potencijal za primjenu u liječenju TZS.

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti