Naslov: Polimorfizam sustava HLA u osoba s antieritrocitnim autoprotutijelima razreda IgG

Polymorphism of HLA system in individuals with antierytrocite autoantibodies of IgG class

 

srijeda, 25. studenoga 2020. godine u 15,00 sati putem online videokonferencije

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, PMF, Zagreb

Dr. sc. Snježana Židovec Lepej, znan. savj., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", (naslovna docentica PMF, Zagreb)

Dr. sc. Mirta Milić, viša znan. sur., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Petra Korać, PMF, Zagreb

Mentor:

doc. dr. sc. Irena Jukić, Medicinski fakultet, Zagreb

 

SAŽETAK

Humani leukocitni antigeni (HLA) reguliraju imunološke reakcije. Dosadašnja istraživanja utvrdila su povezanost polimorfizama gena sustava HLA s nastankom autoimunih bolesti. Antieritrocitna autoprotutijela (AP) mogu uzrokovati autoimunu hemolitičku anemiju (AIHA) koja se češće javlja u osoba s limfoproliferativnim i autoimunim bolestima i uzrokuju smanjenje životnog vijeka eritrocita. Cilj ovog doktorskog rada bio je ispitati moguću povezanost različitih alela sustava HLA razreda I i II s nastankom antieritrocitnih autoprotutijela razreda IgG u bolesnika i trudnica. Usporedbom rezultata HLA PCR-SSP  (engl. Polymerase Chain Reaction - Sequence Specific Primer) tipizacije uzoraka bolesnika i trudnica s AP-ima razreda IgG, te zdravih ispitanika bez AP, utvrđena je moguća povezanost alela B*57 i DQB1*03:03 s pojavom antieritrocitnih autoprotutijela razreda IgG. Ovim istraživanjem nije otkriven protektivni alel.

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti