IVA SABOLIĆ – OBRANA DOKTORSKOG RADA

 

Naslov: Genomic patterns of phenotypic adaptation in Italian wall lizard Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810)

Genomski obrasci fenotipske adaptacije primorske gušterice Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810)

 

četvrtak, 4. veljače 2021. godine u 10,00 sati putem online videokonferencije

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Martina Podnar Lešić, znan. sur., Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Prof. dr. sc. Ivana Maguire, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Toni Safner, Agronomski fakultet, Zagreb

 

Mentor:

izv.  prof.  dr. sc. Anamaria Štambuk, PMF, Zagreb

 

SAŽETAK

 

Within a competitive exclusion experiment conducted in 1971, five pairs of Podarcis siculus lizards were transferred from islet Pod Kopište to a nearby islet of Pod Mrčaru in the Adriatic Sea. In only 35 years the newly established population exhibited significant morphological and ecological changes. This study combines experimental common garden approach with population genomics tools to discriminate between plastic and genomic response in Pod Mrčaru population. Crossing experiment in common garden pointed towards medium to high heritability of diverged phenotypic traits related to head shape, indicating they hold enough additive genetic variance to evolve under selection. Genotyping by sequencing elucidated genome-wide divergence between Pod Mrčaru and Pod Kopište populations. 18 loci putatively under selection were found to be associated with divergent phenotypic traits in source and newly established population, and/or differences in ecological variables among multiple P. siculus populations, suggesting rapid genomic adaptation on the islet of Pod Mrčaru.

1971. godine pet pari gušterice Podarcis siculus je u sklopu istraživanja kompetitivne ekskluzije prebačeno s otočića Pod Kopište na susjedni otočić Pod Mrčaru u Jadranskom moru. U samo 35 godina nakon introdukcije novoustanovljena populacija je razvila značajne ekološke i morfološke razlike. Ovo istraživanje kombinira pokus zajedničkog okoliša s metodama populacijske genomike u svrhu razlučivanja između plastičnih i genomskih prilagodba u populaciji s otoka Pod Mrčaru. Eksperiment križanja u zajedničkom okolišu je ukazao na srednje visoku nasljednost fenotipskih obilježja vezanih uz oblik glave, što sugerira da sadrže dovoljno aditivne genetske varijabilnosti da evoluiraju pod utjecajem selekcije. Genotipiziranje putem sekvenciranja je pokazalo diferencijaciju na razini cijelog genoma između populacija s Pod Mrčaru i Pod Kopište. 18 lokusa identificiranih kao potencijalno pod utjecajem selekcije povezani su s divergirajućim fenotipskim obilježjima u ishodišnoj i novoustanovljenoj populaciji i/ili varijacijom u okolišnim čimbenicima među mnogobrojnim nativnim populacijama P. siculus, što ukazuje na brzu genomsku adaptaciju populacije na otoku Pod Mrčaru.

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti