Naslov: Genotoksični učinci insekticida klorpirifosa, imidakloprida i α-cipermetrina te herbicida terbutilazina, glifosata i tembotriona u uvjetima in vitro i in vivo

Genotoxic effects of insecticides chlorpyrifos, imidacloprid and α-cypermethrin, and herbicides terbuthylazine, glyphosate and tembotrione in vitro and in vivo

 

utorak, 09. veljače 2021. godine u 14,00 sati putem online videokonferencije

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Feodora Stipoljev, Klinička bolnica "Sveti Duh", Zagreb

Prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF, Zagreb

 

Mentor 1: dr. sc. Davor Želježić, znan. savj., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Mentor 2: dr. sc. Vilena Kašuba, znan. savj., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb

 

SAŽETAK

Pesticidi su iznimno važni kemijski spojevi, međutim, odavno je poznato da štetno djeluju i na neciljane organizme, uključujući i čovjeka. Genotoksičnost se očituje remećenjem strukture i funkcije DNA te je povezana s razvojem malignih bolesti. Stoga smo odlučili istražiti genotoksični učinak često korištenih pesticida u niskim razinama od značaja za ljudsku izloženost. Genotoksičnost insekticida klorpirifosa, imidakloprida i α-cipermetrina te herbicida glifosata, terbutilazina i tembotriona u uvjetima in vitro smo ispitali alkalnim komet testom, mikronukleus testom i analizom razdiobe kromosoma 18, 9, X i Y. Genotoksičnost α-cipermetrina i tembotriona u uvjetima in vivo ispitali smo alkalnim komet testom na gravidnim i dojećim štakoricama soja Wistar i njihovim neizravno izloženim mladuncima. Pesticidi su u uvjetima in vitro djelovali izraženije aneugenim mehanizmom. Tembotrion je pokazao izraženiji genotoksični učinak u odnosu na α-cipermetrin u odraslim štakoricama. Povišenje oštećenja DNA u mladuncima upućuje na mogući prijelaz oba pesticida preko placente, te tembotriona preko majčinog mlijeka.

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti