SVEN HORVATIĆ – OBRANA DOKTORSKOG RADA

 

Naslov: Akustička svojstva i filogenetski odnosi glavoča porodice Gobiidae (Teleostei; Gobiiformes) [Acoustic properties and phylogenetic relationships of gobies from the family Gobiidae (Teleostei; Gobiiformes)]

 

srijeda, 10. ožujka 2021. godine u 11,00 sati putem online videokonferencije

 

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Izv. prof. dr. sc. Perica Mustafić, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Zlatko Liber, PMF, Zagreb

Dr. sc. Marcelo Kovačić, znan. savj., Prirodoslovni muzej Rijeka

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet, Zagreb

 

Mentor : prof. dr. sc. Davor Zanella, PMF, Zagreb

 

SAŽETAK

Glavoči su najbrojnijih skupina riba zrakoperki. Također, oni su jedna od akustički najistraživanijih skupina zrakoperki današnjice, sa 23 poznate vrste koje se glasaju. U sklopu ove disertacije kroz četiri znanstvene publikacije prvi put je istražena, upotrebom bioakustičkih metoda i analiza, sposobnost stvaranja zvukova i vokalni repertoar glavoča Gobius-linije Neogobius melanostomus, Neogobius fluviatilis i Ponticola kessleri, kao i Perccottus glenii (Odontobutidae). Nadalje, ovom disertacijom istražene su anatomske strukture uključene u proces produkcije zvukova kod rotana, a rezultati su pokazali kako se mehanizam najvjerojatnije temelji na kontrakcijama kranijalno-pektoralnih mišića. Upotrebom molekularnih analiza koje uključuju metode filogenetske rekonstrukcije s mitohondrijskim i jezgrenim genetičkim biljezima, rekonstruirani su odnosi vokalnih glavoča Gobius-linije te istražena korelacija između genetičke i akustičke divergencije. Rezultati ove disertacije naglašavaju kako su zvukovi glavoča specifični za pojedinu vrstu, dok njihova interspecijska akustička divergencija prati genetičku što ukazuje kako evolucija zvukova i genotipova prati isti obrazac.

 

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti