Naslov: Uloga polimorfizama gena KRAS na mjestima vezanja  mikro RNA u tumorigenezi sporadičnih karcinoma debeloga crijeva

The role of KRAS polymorphisms in microRNA binding sites in sporadic colon cancer tumorigenesis

 

srijeda, 24. ožujka 2021. godine u 11,00 sati putem online videokonferencije

 

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković Skerlev, Medicinski fakultet, Zagreb

Doc. dr. sc. Anita Škrtić, Klinička bolnica Merkur, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, PMF, Zagreb

 

Mentor: prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znan. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

SAŽETAK

 

Mutacija gena KRAS jedna je od ključnih promjena u tumorigenezi karcinoma debelog crijeva, međutim i pojačana ekspresija proteina KRAS može imati sličan učinak na proliferaciju tumorskih stanica. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu let-7a i miR-544, te polimorfizama gena KRAS na mjestima vezanja mikro RNA u tumorigenezi sporadičnih karcinoma kolona bez mutacije gena KRAS. Od svih tumora bez mutacije gena KRAS 62% je bilo pozitivno na proteine KRAS te je dokazana značajna razlika u ekspresiji između središnjeg dijela tumora i invazivne fronte kako u postotku pozitivnih stanica, tako i u razini ekspresije proteina KRAS. Nije dokazana razlika u ekspresiji mRNA KRAS i let-7a između normalnog i tumorskog tkiva, međutim ekspresija miR-544 bila je značajno niža u uzorcima invazivne fronte tumora.

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti