Naslov: Interakcije proteina p53 te karakterizacija stanica otpornih na ciljanu terapiju vemurafenibom u melanomu čovjeka

Protein interactions of p53 and characterization of cells resistant to targeted therapy by vemurafenib in human melanoma

 

ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine u 11,00 sati putem online videokonferencije

 

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Dr. sc. Neda Slade, znan. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Prof. dr. sc. Igor Weber, znan. savj. u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Inga Urlić, PMF, Zagreb 

 

Mentor: dr. sc. Maja Herak Bosnar, znan. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

SAŽETAK

 

Melanom je jedan od najagresivnijih tumora čovjeka te je vodeći uzrok smrti oboljelih od tumora kože. Iako su saznanja o molekularnoj pozadini bolesti dovela do otkrića novih terapija, dugotrajno liječenje onemogućeno je pojavom otpornosti. Iznenađujuće, iako je u melanomu tumorski supresor p53 rijetko mutiran, ne obavlja svoju funkciju u suzbijanju tumora.

            Glavni fokus našeg rada otkrivanje je mehanizama otpornosti na ciljanu terapiju vemurafenibom te istraživanje proteinskih interakcija proteina p53 koje bi mogle biti jedan od razloga njegove inaktivacije. Razvili smo i okarakterizirali stanice melanoma otporne na vemurafenib te proučili interakcije proteina p53 s članovima proteinskih porodica p53, NME i GLI. Naši rezultati pokazuju aktivaciju signalnog puta MAPK i PI3K/AKT pojavom otpornosti na terapiju. Također, pokazali smo da protein p53 ostvaruje interakcije s pojedinim izoformama proteina p53 i p73, ali ne i s članovima porodice NME i GLI. Ovim radom smo ukazali na moguću važnost interakcija unutar porodice p53.

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti