Naslov:

Effects of human papillomavirus 16 (HPV16) E6 oncoprotein on cell polarity regulators in head and neck cancers

Utjecaj onkoproteina E6 papilomavirusa čovjeka tipa 16 (HPV16) na regulatore stanične polarnosti u tumorima glave i vrata

 

Ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine u 10.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF Zagreb

Professor Jo Parish BSc, PhD, Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, Velika Britanija

Prof. dr. sc. Dijana Škorić, PMF Zagreb

Zamjena:  izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF Zagreb

 

Mentor: doc. dr. sc. Vjekoslav Tomaić, PMF Zagreb

 

Sažetak:

Papilomavirusi čovjeka (eng. human papillomavirus, HPV) značajno pridonose globalnom opterećenju rakom uzrokujući karcinome na različitim anatomskim mjestima, osobito u anogenitalnom području te u području glave i vrata. Jedinstvena značajka onkoproteina E6 svih onkogenih tipova je sposobnost ciljanja proteina DLG1 i SCRIB koji imaju ulogu u regulaciji rasta i polariteta stanica. Njihov doprinos nastanku HPV-om izazvane zloćudne bolesti u području glave i vrata još uvijek nije poznat stoga je potencijalni utjecaj 16E6 na lokalizaciju i ekspresiju proteina DLG1 i SCRIB ispitivan u keratinocitima dobivenim iz različitih anatomskih područja, organotipskim 3D kulturama i karcinomima pločastih stanica orofarinksa (eng. oropharyngeal squamous cell carcinoma, OPSCC). Dobiveni rezultati sugeriraju da 16E6 doprinosi promjeni lokalizacije proteina DLG1, ali ne isključivo, što implicira da svaka deregulacija proteina DLG1 može doprinijeti zloćudnosti. Dodatno, 16E6 uzrokuje pojačanu ekspresiju proteina SCRIB u staničnim linijama i 3D kulturama, što ukazuje na njegovu potrebu za stabilnost onkoproteina E6. Zanimljivo, očito smanjenje proteina SCRIB primijećeno je s napredovanjem HPV-negativnih tumora orofarinksa, te je značajnije u prisutnosti HPV16 što ukazuje da bi njegov gubitak mogao poslužiti kao potencijalni marker kasne faze orofaringealne karcinogeneze.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti