Naslov:

Mechanism of chromosome alignment by microtubule overlap-dependent forces and its relevance for chromosome segregation errors

Mehanizam poravnanja kromosoma silama koje ovise o preklapanju mikrotubula i njegov utjecaj na pogreške u razdvajanju kromosoma

 

Utorak, 11. listopada 2022. godine u 15.00 sati

u dvorani F102, Odsjek za fiziku, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Dr. sc. Vedrana Filić Mileta, viša znanstvena suradnica, IRB Zagreb

Prof. dr. sc. Biljana Balen, redoviti profesor, PMF Zagreb

Prof. dr. sc. Andrew D. McAinsh, redoviti profesor, Warwick Medical School, University of Warwick, Ujedinjeno Kraljevstvo

Zamjena: izv. prof.dr.sc Maja Matulić, PMF Zagreb

 

Mentor: prof.dr.sc. Iva M. Tolić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković

 

Sažetak:

Poravnanje kromosoma je jedno od obilježja mitoze i problemi u poravnavanju, koji opstaju u anafazi, vode izravnoj aneuploidiji. Poravnanje na ekvatoru vretena ovisi o silama vučenja koje djeluju na vrhove kinetohornih vlakana zajedno sa silama izbacivanja s pola. Međutim, kinetohorna vlakna također su podvrgnuta silama koje pokreću njihov tok prema polu. U ovom radu predstavljam mehanizam za centriranje vođen tokom mikrotubula koji se oslanja na tok generiran silama unutar preklopa između premošćujućih i kinetohornih vlakana. Ovaj mehanizam centriranja radi tako da duže kinetohorno vlakno teče brže od kraćeg, što pomiče kinetohore prema centru. Kinetohore su bolje centrirane kada su preklapanja kraća i tok kinetohornih vlakana izrazito sporiji od toka premošćujućih vlakana. Identificirao sam proteine Kif18A i Kif4A kao regulatore preklapanja i toka mikrotubula i protein NuMA kao spojnicu vlakana. Stoga predlažem da sile klizanja koje su ovisne o duljini, a koje premošćujuće vlakno prenosi na kinetohorna vlakna, podržavaju poravnanje kromosoma.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti